Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Ocena wpływu czynników socjodemograficznych na objawy lęku i depresji u pacjentów po amputacji kończyny 337 ::..
Ocena wpływu czynników socjodemograficznych na objawy lęku i depresji u pacjentów po amputacji kończyny 337
 

Karina Badura-Brzoza, Jerzy Matysiakiewicz, Magdalena Piegza, Wiesław Rycerski,

Urszula Niedziela, Robert T. Hese

 

Ocena wpływu czynników socjodemograficznych na objawy lęku i depresji u pacjentów po amputacji kończyny   337

 

Sociodemographic factors and their influence on anxiety and depression in patients after limb amputation   337

 

 Streszczenie:

Celem pracy była ocena wpływu czynników socjodemograficznych oraz cech osobowości na objawy  lęku i depresji, w grupie pacjentów po amputacji kończyny dolnej. W badaniach udział wzięło 45 pacjentów po amputacji kończyny dolnej. Powodem amputacji był proces miażdżycowy, a zabieg przeprowadzono powyżej stawu kolanowego. Badania przeprowadzona na terenie Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób. Do oceny lęki i depresji użyto skali HADS. W celu oceny cech osobowości wykorzystano Inwentarza Osobowości Eysenck'a (MPI). Dane socjodemograficzne zebrano za pomocą specjalnie skonstruowanego Kwestionariusza danych socjodemograficznych.

Wyniki: W grupie badanej odnotowano znamiennie wyższy poziom depresji i lęku, ocenianego skalą HADS w porównaniu z grupą kontrolną. Wyższy był również poziom neurotyzmu ocenianego Kwestionariuszem Eysenck'a w grupie po amputacji kończyny w porównaniu z grupą kontrolną. Wartości osiągnięte w skalach E i K w grupie badanej nie różniły się znamiennie statystycznie od osiągniętych przez ludzi zdrowych.

 Wykazano związek bólu fantomowego jak również neurotycznych cechy osobowości z występowanie lęku i depresji w grupie badanej.

1. Ze względu na częstsze występowanie lęku i depresji w grupie po amputacji pacjentów tych należy otoczyć opieką psychologiczną, a w niektórych przypadkach psychiatryczną.

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na tych pacjentów, którzy odczuwają ból fantomowy lub wykazują neurotyczne cechy osobowości.

 

Summary:

 The aim of this study was to assess the score of HADS and the correlation with sociodemographic factors and personality traits in patients after limb amputation.

45 patients after limb amputation due to atherosclerosis and 30 persons from a control group participated in the study.

HADS Scale and the Maudsley Personality Inventory created by Eysenck were used in the study. Socidemographic data were collected by means of the Sociodemographic data questionnaire.

In comparison to the control group, patients after limb amputation achieved a higher score in HADS-A and HADS-D and in the N scale of the Maudsley Personality Inventory.

Higher levels of anxiety and depression were noticed in patients suffering from phantom limb pain and in patients with neurotic personality traits.

Patients after limb amputation need multidisciplinary care because of higher levels of anxiety and depression (especially patients with phantom limb pain and those with neurotic personality traits).

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 2/2006
Wydany: 2006-04-17
Lista wszystkich numerów: zobacz »