Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 13, Nr 1. Wiosna 2017 ::..

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2017; tom 13, numer 1

 

wersja pierwotna - elektroniczna

 

Czasopismo indeksowane w Erih Plus, Index Copernicus, MNiSW


Od Redakcji


Psychiatria i Psychoterapia 2017; tom 13, numer 1: s. 3-29
Ryszard Kujawski
Polska literatura psychiatryczna do 1918 roku              
The Polish psychiatric literature until 1918 

Psychiatria i Psychoterapia 2017; tom 13, numer 1: s. 30-41
Ryszard Kujawski
Polska literatura psychiatryczna okresu dwudziestolecia międzywojennego

Częśc 1. Wstęp. podręczniki psychiatrii. Monografie "Rocznika Psychiatrycznego"
The Polish psychiatric literature of the interwar period (1918-39).

Part 1. Introdution. Psychiatric textbooks. Monographs published by "Rocznik Psychiatryczny" 

Psychiatria i Psychoterapia 2017; tom 13, numer 1: s. 42-58

Ryszard Kujawski
Różnicowanie schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej na początku XX wieku.

Czy po stu latach jesteśmy mądrzejsi?
Differential diagnosis of schizophrenia and bipolar disorder in the early 20th century.
Are we wiser after a hundred years?