Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 6, Nr 3-4. Jesień-Zima 2010 ::..

 

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Punktacja Ministerstwa Nauki: 6 pkt   àp. wykaz czasopism

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2009 wynosi obecnie 3,92 pkt

 

 

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2010; Tom 6, Nr 3-4: s.1-2.

 

Szanowni Czytelnicy,

 

Zapraszamy do lektury jesienno-zimowego numeru naszego kwartalnika, składającego się z dwóch interesujących opisów przypadków przygotowanych przez dwa zespoły polskich Autorów. W obecnym numerze znajdziecie Państwo także recenzję interesującej monografii Tomasza Sobowa. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do publikacji na naszych łamach.

 

Michał Mielimąka                  Katarzyna Klasa                   Jerzy A. Sobański

Redaktor                           Sekretarz Redakcji                  Redaktor Naczelny

 

 

 

Od Redakcji oraz spis treści àwersja pdf 

 


Spis treści 


 

Artykuł 1.   s.3-10     àwersja pdf

Piotr Wierzbiński, Małgorzata Szpilewska, Bartosz Gmiński,

Maciej Kuśmierek, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki

ZESPÓŁ DEPRESYJNY JAKO OBJAW POSTĘPUJĄCEGO PORAŻENIA NADJĄDROWEGO. OPIS PRZYPADKU

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1154  

 

Artykuł 2.  s.11-18   àwersja pdf

Dominika Berent, Monika Talarowska, Agata Orzechowska,

Antoni Florkowski, Piotr Gałecki

CEREBROLIZYNA W ORGANICZNYM ZESPOLE AMNESTYCZNYM - OPIS PRZYPADKU

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1155

 

Artykuł 3.   s.19-20   àwersja pdf

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański

RECENZJA: TOMASZ SOBÓW. PRAKTYCZNA PSYCHOGERIATRIA. ROZPOZNAWANIE I POSTĘPOWANIE W ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH

U CHORYCH W WIEKU PODESZŁYM

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1156  

 

  

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Redaktor Naczelny       Editor-in-charge        Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji       Executive Editor        Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktor                        Editor                           Michał Mielimąka, Polska

Kontakt z redakcją       Contact address         molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

Wydawca                   Publisher                  Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

contact person Jerzy A. Sobański

 

Prawa autorskie           Copyright                 Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organ założycielski      Supporting body        Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie              Funding body            Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Indeksacja                  Abstracting information  Index CopernicusTM  

 http://www.indexcopernicus.com/