Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 2, Nr 4. Zima 2006 ::..
 

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2005 wynosi obecnie 2.86 pkt

 

Szanowni Czytelnicy i Autorzy


 

Nasze czasopismo uzyskało wstępną ocenę w bazie danych Index Copernicus International przyznającą mu 2.86 pkt. Zapraszamy do publikacji. Więcej informacji dla autorów: http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=pages&id=14


 

W kolejnym, zimowym numerze "Psychiatrii i Psychoterapii" przedstawiamy Państwu ostatnie części rozdziału monografii Jamesa D. Guy "Życie Psychoterapeuty". Poświęcone są one ostatniej fazie życia terapeuty, jego starzeniu się, śmiertelnym chorobom i śmierci oraz ich wpływom na praktykę zawodową. Publikujemy także kolejny artykuł o doświadczeniach amerykańskiego psychiatry pełniącego funkcję urzędową w małym miasteczku. Tak jak poprzedni, ten artykuł będzie dostępny na naszych łamach jedynie przez 3 miesiące.

W związku z dwoma wydarzeniami ważnymi dla naszego życia zawodowego - Zjazdem Psychiatrów Polskich oraz pracami legislacyjnymi nad projektem Ustawy o zawodach medycznych (regulującej m.in. profesję psychoterapeuty) zachęcamy do zapoznania się z informacjami ich dotyczącymi:

 

Strony Zjazdu Psychiatrów Polskich:

http://www.zjazdptp2007.szczecin.pl/ 

 

Egzemplarz projektu Ustawyo zawodach medycznych:

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_na_kp_05122006.pdf

 

Jak zawsze oczekujemy na Państwa publikacje - informacje w Regulaminie.

Jerzy A. Sobański

Redaktor Naczelny


Spis treści        


Artykuł 1.     tutaj: WERSJA PDF

Edward Messner  PSYCHIATRIA POLITYCZNA. PSYCHIATRA NA OBIERALNYM URZĘDZIE PUBLICZNYM

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=519

 

WYDARZENIA ŻYCIOWE PSYCHOTERAPEUTÓW

 

Artykuł 2.    tutaj: WERSJA PDF

James D. Guy   ŻYCIE OSOBISTE PSYCHOTERAPEUTY. ZNACZĄCE  WYDARZENIA ŻYCIOWE. 9. PÓŹNA DOROSŁOŚĆ.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=520

 

Artykuł 3.     tutaj: WERSJA PDF

James D. Guy   ŻYCIE OSOBISTE PSYCHOTERAPEUTY. ZNACZĄCE  WYDARZENIA ŻYCIOWE. 10. STARZENIE SIĘ I EMERYTURA.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=521

 

Artykuł 4.     tutaj: WERSJA PDF

James D. Guy   ŻYCIE OSOBISTE PSYCHOTERAPEUTY. ZNACZĄCE WYDARZENIA ŻYCIOWE. CZĘŚĆ 11. CHOROBA TERMINALNA I NAGŁA ŚMIERĆ TERAPEUTY.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=522

 


PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA.

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Redaktor Naczelny       Editor-in-charge        Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji       Executive Editor        Katarzyna E. Klasa, Polska

Kontakt z redakcją       Contact address         molocko@poczta.fm

                                                              Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

                                                              ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

                                                               tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

Wydawca                   Publisher                  Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

                                                              Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

                                                                ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

                                                                tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

                                                                contact person Jerzy A. Sobański

Prawa autorskie           Copyright                 Komitet Redakcyjno-Wydawniczy 

                                                                Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organ założycielski      Supporting body        Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie              Funding body            Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

                                                                Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Indeksacja                  Abstracting information  Index CopernicusTM   http://www.indexcopernicus.com/