Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Leczenie światłem widzialnym depresji u kobiet w ciąży - studium 3 przypadków 261 ::..
Leczenie światłem widzialnym depresji u kobiet w ciąży - studium 3 przypadków 261
 

Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk

 

Leczenie światłem widzialnym depresji u kobiet w ciąży - studium 3 przypadków.   261

Bright light therapy in pregnant women depression - 3 case studies.   261

 

 

Streszczenie:

 

Cel pracy:

Terapia światłem widzialnym to nowa metoda leczenia biologicznego w psychiatrii. Dobra tolerancja powoduje, że metoda ta jest przydatna w użyciu nie tylko w chorobie afektywnej sezonowej. Nowym wskazaniem może być epizod depresji w przebiegu ciąży. Praca miała na celu przedstawienie efektów terapeutycznych leczenia depresji trzech kobiet w ciąży.

Metodyka:

Pacjentki w 6, 7 i 8-ym miesiącu ciąży, u których postawiono diagnozę depresji wg kryteriów ICD-10, były leczone ambulatoryjnie. Leczenie polegało na porannej 1 godzinnej ekspozycji na światło widzialne o mocy 5 000 LX od poniedziałku do piątku. Efekt przeciwdepresyjny oceniano po 2 i 4 tygodniu terapii światłem widzialnym. Objawy niepożądane terapii były monitorowane przez cały okres prowadzenia leczenia światłem.

Wyniki:

Średnia poprawa objawów depresyjnych po 2 i 4 tygodniu leczenia światłem widzialnym wynosiła odpowiednio 33% i 55%. U żadnej pacjentki nie obserwowano objawów niepożądanych.

Wnioski:

Poranna terapia światłem widzialnym wydaje się być skuteczną i bardzo dobrze tolerowaną formą leczenia u kobiet w ciąży leczonych z powodu niesezonowych zaburzeń depresyjnych. Sposób prowadzenia terapii podtrzymującej światłem widzialnym i jej czas wymaga prowadzenia dalszych badań.

 

 

Summary:

Aim:

Bright light therapy (BLT) is a new method of biological treatment in psychiatry. Good tolerance makes it an attractive method used not only in seasonal affective disorder. An episode of depression during pregnancy may be a new indication. The study aimed to describe effects of treatment of depression in 3 pregnant women.

Method:

The women were out-patients in their 6-th, 7-th and 8-th months of pregnancy and diagnosed with depression according to ICD-10 criteria. The treatment was a morning exposure to 1 hour 5 000 LUX bright light from Monday to Friday. The antidepressant effect was assessed after the 2nd and 4th week of BLT. Side effects of BLT were monitored over the whole BLT treatment period.

Results:

The mean improvement of depressive symptoms after 2 and 4 weeks of BLT was 33% and 55%, respectively. Side effects were not observed in any of the patients.

Conclusions:

Morning BLT seems to be an effective and a very well tolerated mode of treatment of pregnant women suffering from non-seasonal depression. The manner and length of BLT maintenance treatment requires further studies.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 2/2006
Wydany: 2006-04-17
Lista wszystkich numerów: zobacz »