Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 9, Nr 2. Lato 2013 ::..

Copyright © Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

 

Psychiatria i Psychoterapia 2013, Tom 9, Nr 2. Lato 2013

Open Access Journal indexed in DOAJ

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2012 wynosi 3,26 pkt

 

Wydawanie czasopisma współfinansowane ze środków programu INDEX PLUS Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

SPIS TREŚCI

 

Od Redakcji s. 2

 

artykuł 1 (oryginalny) s. 3-16

Paulina Chudzikiewicz

WYBRANE ASPEKTY DOŚWIADCZANIA BLISKICH ZWIĄZKÓW W KONTEKŚCIE SCHIZOFRENII

SELECTED ASPECTS OF EXPERIENCE CLOSE RELATIONSHIP IN SCHIZOPHRENIA

 

artykuł 2 (przeglądowy) s. 17-28

Ludwika Konieczna-Nowak

MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA MUZYKOTERAPII W LECZENIU OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI - PRAKTYKA I STAN BADAŃ

MUSIC THERAPY APPLICATIONS FOR INDIVIDUALS WITH MENTAL DISORDERS - CLINICAL PRACTICE AND RESEARCH

 

artykuł 3 (recenzja) s. 29

Katarzyna Klasa 

RECENZJA

WENDY T. BEHARY: ROZBROIĆ NARCYZA

________________________________________________________________________

REDAKCJA

Redaktor Naczelny Editor-in-charge Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji Executive Editor Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktorzy Editors Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Polska

Redaktor językowy Language editor Anna Maria Kolasińska, Polska

Redaktor statystyczny Statistical editor Maciej Sobański, Polska

Kontakt z redakcją Contact address molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska, tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

Wydawca Publisher Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska, tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

Prawa autorskie Copyright Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP

Organ założycielski Supporting body Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie Funding body Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP