Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 9, Nr 3. Jesień 2013 ::..

Copyright © Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

 

Psychiatria i Psychoterapia 2013, Tom 9, Nr 3. Jesień 2013

Open Access Journal indexed in DOAJ

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2012 wynosi 3,26 pkt

 

Wydawanie czasopisma współfinansowane ze środków programu INDEX PLUS

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

SPIS TREŚCI

 

Od Redakcji s. 2

 

artykuł 1 (przeglądowy) s. 3-23

Ryszard Kujawski

POCZĄTKI LECZENIA CHLORPROMAZYNĄ W POLSKIEJ PSYCHIATRII 

THE BEGINNINGS OF TREATMENT WITH CHLORPROMAZINE IN POLISH PSYCHIATRY

 

artykuł 2 (przeglądowy) s. 24-39

Ryszard Kujawski

POLSKA LITERATURA PSYCHIATRYCZNA O  DEGENERACJI I DZIEDZICZNOŚCI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU

A  POLISH PSYCHIATRIC LITERATURE ON THE  DEGENERATION  AND HEREDITY OF MENTAL DISORDERS IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY AND AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY

 

artykuł 3 (recenzja) s. 40-44

Stefan Krzymiński

OMÓWIENIE KSIĄŻKI: WACŁAW NIŻYŃSKI. DZIENNIK.

BOOK REVIEW: WACŁAW NIŻYŃSKI. DZIENNIK.

 

 

________________________________________________________________________

REDAKCJA

Redaktor Naczelny Editor-in-charge Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji Executive Editor Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktorzy Editors Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Polska

Redaktor językowy Language editor Anna Maria Kolasińska, Polska

Redaktor statystyczny Statistical editor Maciej Sobański, Polska

Kontakt z redakcją Contact address molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska, tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

Wydawca Publisher Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska, tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

Prawa autorskie Copyright Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP

Organ założycielski Supporting body Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie Funding body Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP