Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 10, Nr 1. Wiosna 2014 ::..

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, numer 1

wersja pierwotna - elektroniczna

 

Wydawanie czasopisma współfinansowane ze środków programu INDEX PLUS Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 

Od Redakcji s. 2

 

Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, numer 1: s. 3-10

Adrian Andrzej Waszkiewicz, Artur Mariusz Nizio

ROLA PSYCHOLOGA KLINICZNEGO W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM

THE ROLE OF A CLINICAL PSYCHOLOGIST IN MENTAL HOSPITAL

 

 

Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, numer 1: s. 11-22

Krzysztof Jodzio, Natalia Agnieszka Treder

POGLĄDY NA PRZEWLEKŁE ZMĘCZENIE I JEGO WPŁYW NA ZACHOWANIE W XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU

IDEAS ABOUT CHRONIC FATIGUE AND ITS IMPACT ON BEHAVIOUR

IN NINETEENTH CENTURY AND AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY

 

 

Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, numer 1: s. 23-36

Renata Kleszcz - Szczyrba

CZAS I PRZESTRZEŃ W PSYCHOTERAPII - UJĘCIE PROBLEMOWE

TIME AND SPACE IN PSYCHOTHERAPY - PROBLEM APPROACH

 

 

Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, numer 1: strony 37-55
Beata I. Morawska - Jóźwiak, Tomasz Sobów, Jonathan W. Britmann
EWOLUCJA W SPOSOBIE ROZUMIENIA PRZECIWPRZENIESIENIA I JEGO OSADZENIE W NURTACH PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH
ENGLISH FULLTEXT: THE EVOLUTION IN THE WAY OF UNDERSTANDING COUNTERTRANSFERENCE AND ITS EMBEDDING IN THE TRENDS OF PSYCHOTHERAPY