Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 10, Nr 3. Jesień 2014 ::..

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, numer 3

wersja pierwotna - elektroniczna

 

Wydawanie czasopisma współfinansowane ze środków programu INDEX PLUS

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Od Redakcji s. 2


Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, numer 3: s. 3-16
Nina Ogińska-Bulik
ROLA DUCHOWOŚCI W ROZWOJU PO TRAUMIE U OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ

Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI SOMATYCZNYMI
THE ROLE OF SPIRITUALITY IN PEOPLE STRUGGLING

WITH CHRONIC SOMATIC DISEASES

 


Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, numer 3: s. 17-27
Sławomir Ślaski
PICIE RYZYKOWNE A PERCEPCJA REKLAMY PIWA WŚRÓD STUDENTÓW 
PERCEPTIONS OF BEER ADVERTISING AND RISKY DRINKING AMONG STUDENTS