Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Rola wybranych zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem u kobiet w okresie klimakterium 303 ::..
Rola wybranych zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem u kobiet w okresie klimakterium 303
 

Agnieszka Marczyńska-Wdówik

 

Rola wybranych zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem u kobiet w okresie klimakterium   303

 

The impact of personal resources on coping with stress in climacteric women    303 

 

 

Streszczenie:

 

Wstęp: Klimakterium jest fizjologicznym, a więc "normalnym" zjawiskiem w życiu kobiety. Długość trwania okresu okołomenopauzalnego oraz specyfika związanych z nim objawów jest indywidualną cechą osobniczą. Badania oraz praktyka dowodzą, że znacząca część kobiet przeżywa wówczas dyskomfort dotyczący różnych aspektów funkcjonowania biopsychospołecznego.

Cel: Oszacowanie stylów i strategii radzenia sobie ze stresem oraz zasobów osobistych ułatwiających zmaganie się z trudnymi sytuacjami życiowymi przez kobiety w okresie klimakterium.

Metoda: Przedstawione zostaną wyniki badania grupy 50 kobiet w okresie postmenopauzalnym narzędziami psychologicznymi mierzącymi: natężenie przeżywanego stresu, preferencje w zakresie stylów i strategii radzenia sobie ze stresem oraz związek między wyborem danej strategii a posiadanymi zasobami - optymizmem, kontrolą emocjonalną, poczuciem własnej wartości i skuteczności oraz poczuciem satysfakcji z życia.

 

Wnioski: Profil dyspozycji osobowościowych wyznacza preferencje w zakresie doboru strategii radzenia sobie. Niebagatelną wydaje się być rola umacniania własnych zasobów usprawniających radzenie sobie ze stresem w profilaktyce i leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz prewencji zachowań samobójczych wśród kobiet w wieku przekwitania.

 

 

Summary:

 

Climacterium is a physiological (so absolutely normal) occurrence in a woman's life. Menopause is not a disease but some women have somatic and/or psychic (for example: stress related) problems connected with this life-stage transition. The presented study examined stress-coping strategies and personal coping resources (optimism, emotional control, sense of self-efficacy, sense of self-worth and sense of life satisfaction). Fifty post menopause women completed the psychological questionnaires. Conclusions will be presented.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 2/2006
Wydany: 2006-04-17
Lista wszystkich numerów: zobacz »