Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 10, Nr 2. Lato 2014 ::..

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, numer 2

wersja pierwotna - elektroniczna

 

Wydawanie czasopisma współfinansowane ze środków programu INDEX PLUS

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Od Redakcji s. 2

 

Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, numer 2: strony 3-17
Maciej Pilecki, Kinga Sałapa, Barbara Józefik, Małgorzata Kozłowska-Jasnos
KWESTIONARIUSZ KONTEKSTU SOCJO-KULTUROWEGO W ZABURZENIACH ODŻYWIANIA AUTORSTWA MACIEJA PILECKIEGO I BARBARY JÓZEFIK - PODSUMOWANIE OBECNEGO ETAPU PRAC NAD NARZĘDZIEM
THE QUESTIONNAIRE ON SOCIOCULTURAL CONTEXT IN EATING DISORDERS DEVELOPED BY MACIEJ PILECKI AND BARBARA JÓZEFIK - A SUMMARY OF THE CURRENT STAGE OF WORK ON THE RESEARCH INSTRUMENT

 Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, numer 2: strony 18-26
Maciej Wójcik, Beata Trędzbor, Ewelina Zalasek,

Krzysztof Kucia, Irena Krupka-Matuszczyk
SKUTECZNOŚĆ ELEKTROWSTRZĄSÓW W DEPRESJI PSYCHOTYCZNEJ U PACJENTKI PO PRZESZCZEPIE NEREK
THE EFFICACY OF ECT IN PSYCHOTIC DEPRESSION IN A PATIENT AFTER RENAL TRANSPLANTATION