Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Redakcja Czasopisma ::..

Redakcja czasopisma internetowego

Psychiatria i Psychoterapia www.psychiatriapsychoterapia.pl

________________________________________________________________________

 

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Czasopismo indeksowane w Erih Plus, Index Copernicus, MNiSW

________________________________________________________________________

 

Redaktor Naczelny                Editor-in-charge           dr n. med. Jerzy A. Sobański, Polska

                                                                                        Katedra Psychoterapii UJ CM

Sekretarz Redakcji                 Executive Editor               mgr Katarzyna E. Klasa, Polska

                                                                              Zakład Psychoterapii SU w Krakowie

Redaktor                               Editor                            dr n. med. Michał Mielimąka, Polska

                                                                                          Katedra Psychoterapii UJ CM

Redaktor                               Editor                   dr n. med. mgr Katarzyna Cyranka, Polska

                                                                                           Katedra Psychoterapii UJ CM

 

 

Rada Programowa            Advisory Board        prof. dr hab. Jerzy W. Aleksandrowicz

                                                                                         Katedra Psychoterapii UJ CM

 

                                                                                   prof. dr. hab. Dominika Dudek

                                                                                         Katedra Psychiatrii UJ CM

 

Kontakt z redakcją     Contact address                      molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

________________________________________________________________________

 

Wydawca                   Publisher                    Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

contact person                        Jerzy A. Sobański

________________________________________________________________________

 

Prawa autorskie          Copyright                   Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP

Organ założycielski   Supporting body         Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie             Funding body             Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP

Indeksacja                  Abstracting                 Index CopernicusTM

http://www.indexcopernicus.com/

 

FORMULARZ RECENZJI