Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 8, Nr 3-4. Jesień-Zima 2012 ::..

Copyright © Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2012, Tom 8, Nr 3-4: s.1-2

wersja pierwotna - elektroniczna

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2011 wynosi 3,59 pkt

 

Wydawanie czasopisma współfinansowane ze środków programu INDEX PLUS

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 

OD REDAKCJI

 

Szanowni Państwo

Przedstawiając nowy numer naszego czasopisma pragniemy przedstawić Państwu dwie ważne zmiany w Regulaminie - dzięki programowi Index Plus wszystkie teksty zgłaszane do naszego czasopisma, już począwszy od lutego 2013 roku, będą przyjmowane za pośrednictwem systemu internetowego (adres: http://www.editorialsystem.com/pip ) i publikowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim (dlatego prosimy Państwa o dostarczanie nam wersji dwujęzycznej, przy czym pracom publikowanym zapewniamy końcową adiustację i korektę językową).

Obecny numer zawiera rzadki i cenny tekst dający możliwość uzyskania całościowego oglądu niedawnych etapów rozwoju myśli psychiatrii polskiej w związku z działalnością Tadeusza Bilikiewicza w oparciu o jego błyskotliwe i znakomicie zestawione recenzje.

Inna ciekawa praca to artykuł badawczy stanowiący opracowanie polskiej wersji skali Mobility Inventory (Skali Zachowań Unikowych Towarzyszących Agorafobii), dokonane przez Jarosława Michałowskiego i współpracowników, prezentujący także wyniki oceny właściwości psychometrycznych tego narzędzia.

Znajdziecie Państwo na naszych łamach także omówienie publikacji Łukasza Święcickiego dokonane przez Stefana Krzymińskiego oraz przygotowaną przez Małgorzatę Moląg recenzję polskiego wydania książki Johna Steinera pt. "Psychiczny azyl" opisującej patologiczne organizacje osobowości.

 


 

Copyright © Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2012, Tom 8, Nr 3-4.

Jesień-Zima

 

SPIS TREŚCI

 

Od Redakcji s. 1-2

 

artykuł 1 (przeglądowy) s. 3-19

Ryszard Kujawski

POGLĄDY TADEUSZA BILIKIEWICZA ZAWARTE W RECENZJACH Z LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH XX WIEKU.

 

artykuł 2 (oryginalny) s. 20-30

Jarosław Michałowski1, Paweł Holas2, Kamila Wojdyło1, Bartłomiej Gorlewski3

POLSKA ADAPTACJA I WALIDACJA SKALI ZACHOWAŃ UNIKOWYCH TOWARZYSZĄCYCH AGORAFOBII

ENGLISH FULLTEXT: POLISH ADAPTATION AND VALIDATION OF THE MOBILITY INVENTORY

 

artykuł 3 (omówienie) s. 31-34

Stefan Krzymiński

OMÓWIENIE PUBLIKACJI: ŁUKASZ ŚWIĘCICKI. RED. DEPRESJA. ZESZYT EDUKACYJNY

 

artykuł 4 (recenzja) s. 35-40

Małgorzata Moląg

RECENZJA: JOHN STEINER. PSYCHICZNY AZYL. PATOLOGICZNA ORGANIZACJA OSOBOWOŚCI U PACJENTÓW PSYCHOTYCZNYCH, NERWICOWYCH I BORDERLINE