Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 12, Nr 1. Wiosna 2016 ::..

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2016; tom 12, numer 1

wersja pierwotna - elektroniczna

Czasopismo indeksowane w DOAJ, Erih Plus, Index Copernicus,

MNiSW 2016 6 pkt


Od Redakcji


Psychiatria i Psychoterapia 2016; tom 12, numer 1: s. 3-24
Dorota Mącik

Wczesne nieadaptacyjne schematy Younga i ich związki z rysami zaburzeń osobowości w populacji nieklinicznej - badania wstępne

Young's Early Maladaptive Schemas and their relations to personality disorders' traits in a non-clinical sample - preliminary research


Psychiatria i Psychoterapia 2016; tom 12, numer 1: s. 25-42
Aleksandra Małus

Znaczenia osobiste przypisywane imieniu

Personal meanings attributed to the name

 

Psychiatria i Psychoterapia 2016; tom 12, numer 1: s. 43
Recenzja

Book review