Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 6, Nr 2. Lato 2010 ::..

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Punktacja Ministerstwa Nauki: 6 pkt   àp. wykaz czasopism

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2009 wynosi obecnie 3,92 pkt

 

 

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2010; Tom 6, Nr 2: s.1-2.

 

Szanowni Czytelnicy,

 

Zapraszamy do lektury letniego, powakacyjnego numeru naszego kwartalnika, składającego się z publikacji wyłącznie polskich autorów, wydanych w całości w wersjach PDF o jednolitej numeracji.

Blok trzech prac przeglądowych autorstwa Witolda Simona ma za zadanie przybliżyć Czytelnikom (oraz ich konsultantom statystykom) najbardziej skomplikowaną (i dość kontrowersyjną) metodologię badawczą - metaanalizę i jej zastosowania w badaniach nad skutecznością psychoterapii. Praca Kornelii Zakrzewskiej należy do zupełnie innego obszaru - psychologii społecznej, jej aktualność pokazują losy wielu naszych studentów, kolegów i znajomych powracających z zagranicy. Agnieszka Murzyn, Michał Mielimąka i  Łukasz Müldner-Nieckowski zmierzyli się z ambitnym projektem omówienia szerokiego i zawikłanego zagadnienia psychoterapii schizofrenii, którego efekt pozostawiamy ocenie Czytelników. W tym numerze czasopisma znajdziecie Państwo także dwie recenzje interesujących książek wydawnictwa Continuo.  Zapraszamy do lektury i zachęcamy publikacji.

 

Michał Mielimąka                  Katarzyna Klasa                   Jerzy A. Sobański

Redaktor                                            Sekretarz Redakcji                             Redaktor Naczelny

 

 

 

 Od Redakcji oraz spis treści àwersja pdf

 

 


Spis treści 


 

Artykuł 1.   s.3-12      àwersja pdf

Witold Simon   META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ I: PYTANIA BADAWCZE, PRZEGLĄD LITERATURY, KODOWANIE DANYCH.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1146

 

Artykuł 2.  s.13-24   àwersja pdf

Witold Simon   META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ II: RODZAJE WIELKOŚCI EFEKTU, BINOMINALNA WIELKOŚĆ EFEKTU,

TESTOWANIE HOMOGENICZNOŚCI, ZMIENNE MEDIUJĄCE I MODERUJĄCE

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1147

 

Artykuł 3.   s.25-32   àwersja pdf

Witold Simon   META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ III: LOSOWY I STAŁY MODEL EFEKTU, WAŻENIE WIELKOŚCI EFEKTU,

PRZYCINANIE DANYCH, REPLIKACJE, PRZYKŁADY META-ANALIZ

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1148


 

Artykuł 4.   s.33-43    àwersja pdf

Agnieszka Murzyn, Michał Mielimąka, Łukasz Müldner-Nieckowski   PSYCHOTERAPIA SCHIZOFRENII: CELE, SKUTECZNOŚĆ, SPECYFIKA ODDZIAŁYWAŃ. INDYWIDUALNA PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA - PRZEGLĄD LITERATURY

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1149

 

 

Artykuł 5.   s.44-50    àwersja pdf

Kornelia Zakrzewska   TRUDNY POWRÓT DO DOMU - CO PRZEŻYWAJĄ OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE SZOKU POWROTNEGO? PRACA POGLĄDOWA/PRZEGLĄD BADAŃ 

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1150

 

Artykuł 6.   s.51     àwersja pdf

Jerzy A. Sobański  RECENZJA: Kinga Bobińska, Piotr Gałecki  ZABURZENIA PSYCHICZNE U OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1151

 

 

Artykuł 7.   s.52     àwersja pdf

Jerzy A. Sobański  RECENZJA: Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Piotr Gałecki AUTYZM - EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOZA I TERAPIA

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1152

 

 


 

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Redaktor Naczelny       Editor-in-charge        Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji       Executive Editor        Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktor                        Editor                           Michał Mielimąka, Polska

Kontakt z redakcją       Contact address         molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

Wydawca                   Publisher                  Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

contact person Jerzy A. Sobański

 

Prawa autorskie           Copyright                 Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organ założycielski      Supporting body        Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie              Funding body            Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Indeksacja                  Abstracting information  Index CopernicusTM  

 http://www.indexcopernicus.com/