Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 12, Nr 4. Zima 2016 ::..

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2016; tom 12, numer 4

wersja pierwotna - elektroniczna

Czasopismo indeksowane w DOAJ, Erih Plus, Index Copernicus,

MNiSW 2016 6 pktOd Redakcji


 

Psychiatria i Psychoterapia 2016; tom 12, numer 4: s. 3-15
Anna Sławińska
Zastosowanie progresywnej relaksacji mięśni Jacobsona w praktyce klinicznej
Jacobson's progressive muscle relaxation in clinical practice


 

Psychiatria i Psychoterapia 2016; tom 12, numer 4: s. 16-28
Bogumiła Witkowska-Łuć
Znaczenie komunikacji niewerbalnej w relacji terapeutycznej
The significance of nonverbal communication in therapeutic relation


 

Psychiatria i Psychoterapia 2016; tom 12, numer 4: s. 29-48

Ryszard Kujawski
Rozwój klasyfikacji w psychiatrii po drugiej wojnie światowej - od jednowymiarowego ujęcia narodowego do wieloosiowego konsensusu międzynarodowego
The development of classification in psychiatry after Second World War

- from the one-dimensional national approach to multiaxial international consensus