Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 7, Nr 1. Wiosna 2011 ::..

Copyright ©Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2010; Tom 7, Nr 1: s.1-2.

 

Punktacja Ministerstwa Nauki: 6 pkt àwykaz czasopism

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2010 wynosi obecnie 3,56 pkt

 

Szanowni Czytelnicy

Zapraszamy do lektury wiosennego numeru naszego kwartalnika, składającego się z kilku publikacji polskich autorów, dostępnych w pełnotekstowej wersji pdf.

Pierwsza z nich przybliża terapię behawioralną metodami rzeczywistości wirtualnej, przedmiot drugiej należy do zakresu diagnostyki psychologicznej zaburzeń poznawczych, trzecia obejmuje rozważania nad nowo definiowanymi kategoriami psychopatologii psychoz.

W tym numerze czasopisma znajdziecie Państwo również sprawozdanie z konferencji Society for Psychotherapy Research i zaproszenie na Konferencję Trzech Sekcji organizowaną jesienią b.r. w Krakowie.

 

Zapraszamy do lektury i do publikacji na naszych łamach.

 

Michał Mielimąka             Katarzyna Klasa                        Jerzy A. Sobański

Redaktor                        Sekretarz Redakcji                    Redaktor Naczelny

 

 

Od Redakcji oraz spis treści àwersja pdf

 

Spis treści

Artykuł 1. s.3-12 àwersja pdf

Katarzyna Skok

TEORETYCZNE PODSTAWY WYKORZYSTYWANIA RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ W TERAPIACH BEHAWIORALNYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH I FOBII

 

Artykuł 2. s.13-20 àwersja pdf

Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki

TEST MOCA ORAZ MMSE W DIAGNOZIE ŁAGODNYCH ZABURZEŃ FUNKCJI POZNAWCZYCH

 

Artykuł 3. s.21-30 àwersja pdf

Dorota Kacperska, Sławomir Murawiec

ZESPÓŁ ZABURZONEGO UWYDATNIANIA ZNACZEŃ - NOWA PROPOZYCJA PODZIAŁU ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH

 

Artykuł 4. s.31-33 àwersja pdf

Michał Mielimąka

SPRAWOZDANIE Z 41 KONFERENCJI SOCIETY FOR PSYCHOTHERAPY RESEARCH (41ST ANNUAL MEETING, ASILOMAR, CA , USA, 2010)

 

Artykuł 5. s.34 àwersja pdf

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ TRZECH SEKCJI


 

 

 

 

 

 

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

 

REDAKCJA:

Redaktor Naczelny (Editor-in-charge) Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji (Executive Editor) Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktor (Editor) Michał Mielimąka, Polska

 

Kontakt z redakcja (Contact address) molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska

tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

 

Wydawca (Publisher) Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska, tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

Kontakt (contact person) Jerzy A. Sobański

 

Prawa autorskie (Copyright) Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Organ założycielski (Supporting body) Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie (Funding body) Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Indeksacja (Abstracting information) Index Copernicus TM http://www.indexcopernicus.com

Punktacja Ministerstwa Nauki: 6 pkt