Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 4, Nr 2-3. Lato-Jesień 2008 ::..

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Punktacja Ministerstwa Nauki: 3 pkt

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2007 wynosi obecnie 3.05 pkt

 


Szanowni Czytelnicy,

 

Zapraszamy do lektury letnio-jesiennego, połączonego numeru czwartego tomu naszego kwartalnika.  

Prezentujemy w nim dwie polskie publikacje oryginalne. Pierwsza, doniesienie wstępne autorstwa Beaty Dutczak podejmuje ciekawą problematykę agresywności  chorych na depresję. Druga praca, także poświęcona badaniom empirycznym, jest związana z analizą trudnej sytuacji Polek przebywających w Niemczech na emigracji, badanych pod względem tendencji do uciszania się.

Zamieszczamy również pracę dwojga izraelskich psychoterapeutów, pierwotnie opublikowaną w Psychotherapy Research, poświęconą badaniom rozwoju osobistego i satysfakcji zawodowej psychoterapeutów. Jeden z wniosków z tego ostatniego artykułu podkreślający duże znaczenie dla psychoterapeutów ich oczekiwań wobec przyszłości, nasuwa skojarzenia z żywymi dyskusjami dotyczącymi perspektyw dalszego rozwoju profesji psychoterapeuty w naszym kraju, toczonymi na warszawskim spotkaniu trzech Sekcji Psychoterapii. Więcej na temat tej konferencji można dowiedzieć się ze sprawozdania zamieszczonego w niniejszym numerze kwartalnika.

 

Informujemy Czytelników i Autorów, że nasze czasopismo uzyskało w ocenie Zespołu Ekspertów Ministerstwa Nauki 3 punkty.

     Zapraszamy Państwa do publikacji na naszych łamach.

 

 

Katarzyna Klasa                   Jerzy A. Sobański

Sekretarz Redakcji                             Redaktor Naczelny

 

 


Spis treści        


Artykuł 1.     tutaj: WERSJA PDF
Beata Dutczak AGRESYWNOŚĆ OSÓB CHORYCH NA DEPRESJĘ. DONIESIENIE WSTĘPNE.
http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=870
Artykuł 2.     tutaj: WERSJA PDF
Iwona Schimanski UCISZANIE SIĘ KOBIET NA EMIGRACJI W NIEMCZECH.
http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=871
Artykuł 3.     tutaj: WERSJA PDF
Yohanan Eshel, Judith Kadouch-Kowalsky OBRAZY MOŻLIWEGO JA ZAWODOWEGO. LĘK I DOŚWIADCZENIE JAKO DETERMINANTY SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ PSYCHOTERAPEUTÓW.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=872
Artykuł 4.      tutaj: WERSJA PDF
Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański Sprawozdanie z Konferencji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychoterapia w Polsce - teraźniejszość i przyszłość.
http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=873


PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Redaktor Naczelny       Editor-in-charge        Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji       Executive Editor        Katarzyna E. Klasa, Polska

Kontakt z redakcją       Contact address         molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

Wydawca                   Publisher                  Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

contact person Jerzy A. Sobański

Prawa autorskie           Copyright                 Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organ założycielski      Supporting body        Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie              Funding body            Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Indeksacja                  Abstracting information  Index CopernicusTM  

 http://www.indexcopernicus.com/