Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 6, Nr 1. Wiosna 2010 ::..

 

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Punktacja Ministerstwa Nauki: 3 pkt

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2009 wynosi obecnie 3,92 pkt

 

 

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2010; Tom 6, Nr 1: s.1-2.

 

Szanowni Czytelnicy,

 

Zapraszamy do lektury nowego wiosennego numeru naszego kwartalnika. Z przyjemnością informujemy, że składają się na niego w całości prace polskich autorów, w większej niż dotychczas liczbie.

Artykuł redakcyjny autorstwa Jerzego Aleksandrowicza dotyczy kluczowego dla psychoterapii rozróżnienia między leczeniem a pomaganiem w kontekście prób integracji teorii psychoterapii. Monika Talarowska i współautorzy opisują wstępne wyniki badania funkcjonowania poznawczego pacjentów depresyjnych. Dwie powiązane prace - przeglądowa i oryginalna - autorstwa Magdaleny Chodak i Łukasza Barwińskiego wprowadzają Czytelnika w zagadnienia autoagresji w kontekście teorii mechanizmów radzenia sobie. Katarzyna Olejniczak i wsp. dostarczają opisu pacjentki z zespołem Münchhausena - interesującego dla lekarzy każdej specjalności. Nieczęstymi gośćmi na naszych łamach były dotychczas prace z zakresu psychiatrii biologicznej i farmakoterapii takie jak publikacja Piotr Wierzbińskiego i Antoniego Florkowskiego opisująca potencjał terapeutyczny w zakresie schizofrenii nowych leków - agonistów układu cholinergicznego.

 W niniejszym numerze czasopisma można także znaleźć recenzję pierwszego polskiego wydania książki znamienitego psychoanalityka Donalda Winnicotta, której nasze czasopismo z pełnym przekonaniem zapewnia patronat medialny.

Nowością techniczną i mamy nadzieję udogodnieniem dla Czytelników m.in. w zakresie wydruku i cytowania zamieszczanych prac jest wprowadzenie od niniejszego numeru wersji artykułów w formacie pdf oraz jednolitej numeracji ich stron. Jak zawsze zapraszamy Państwa do publikacji na naszych łamach.

 

Michał Mielimąka                  Katarzyna Klasa                   Jerzy A. Sobański

Redaktor                                            Sekretarz Redakcji                             Redaktor Naczelny

 

 

 

 Od Redakcji oraz spis treści à wersja pdf 

 

 


Spis treści 


 

Artykuł 1.   s.2-9      à wersja pdf

Jerzy W. Aleksandrowicz   KILKA UWAG O PROCESACH INTEGRACJI TEORII PSYCHOTERAPII (ARTYKUŁ REDAKCYJNY).

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1072  

 

Artykuł 2.  s.10-17   à wersja pdf

Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE PACJENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD WYKŁADNIKÓW KLINICZNYCH ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH NAWRACAJĄCYCH-DONIESIENIE WSTĘPNE.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1073

 

Artykuł 3.   s.18-29  à wersja pdf

Magdalena Chodak, Łukasz Barwiński   AUTOAGRESJA JAKO FORMA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM - PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1074


 

Artykuł 4.   s.30-45    à wersja pdf

Magdalena Chodak, Łukasz Barwiński   AUTOAGRESJA JAKO FORMA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM - BADANIA WŁASNE.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1075

 

Artykuł 5.   s.46-51    à wersja pdf

Katarzyna Olejniczak, Józef Kocur, Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Antoni Florkowski   TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W OKREŚLANIU ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU MŰNCHAUSENA.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1076

 

Artykuł 6.   s.52-61     à wersja pdf

Piotr Wierzbiński, Antoni Florkowski   UKŁAD CHOLINERGICZNY A SCHIZOFRENIA. POTENCJALNA TERAPEUTYCZNA ROLA AGONISTÓW CHOLINERGICZNYCH.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1077

 

Artykuł 7.  s.62          à wersja pdf

Jerzy A. Sobański   DONALD W. WINNICOTT - DOM JEST PUNKTEM WYJŚCIA. ESEJE PSYCHOANALITYCZNE. RECENZJA.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=1078

 

 


 

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Redaktor Naczelny       Editor-in-charge        Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji       Executive Editor        Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktor                        Editor                           Michał Mielimąka, Polska

Kontakt z redakcją       Contact address         molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

Wydawca                   Publisher                  Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

psych@kom-red-wyd-ptp.com.pl

www.kom-red-wyd-ptp.com.pl

contact person Jerzy A. Sobański

Prawa autorskie           Copyright                 Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organ założycielski      Supporting body        Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie              Funding body            Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Indeksacja                  Abstracting information  Index CopernicusTM  

 http://www.indexcopernicus.com/