Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 9, Nr 4. Zima 2013 ::..

Copyright © Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2013, Tom 9, Nr 4. Zima 2013

Open Access Journal indexed in DOAJ

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2012 wynosi 3,26 pkt

 

Wydawanie czasopisma współfinansowane ze środków programu INDEX PLUS

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

SPIS TREŚCI

 

Od Redakcji s. 2

 

artykuł 1 (przeglądowy) s. 3-13

Anna Borawska

LISTY W PSYCHOTERAPII

LETTERS IN PSYCHOTHERAPY

 

artykuł 2 (oryginalny) s. 14-30

Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa*, Krzysztof Rutkowski,

Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski

PROFIL OBJAWÓW PACJENTÓW, KTÓRZY PRZERWALI PSYCHOTERAPIĘ KOMPLEKSOWĄ W DZIENNYM ODDZIALE LECZENIA NERWIC. BADANIE RETROSPEKTYWNE

ENGLISH FULLTEXT: SYMPTOM PROFILE OF PATIENTS WHO DROPPED OUT OF COMPLEX PSYCHOTHERAPY AT A DAY HOSPITAL FOR NEUROTIC DISORDERS. A RETROSPECTIVE ANALYSIS

 

artykuł 3 (recenzja) s. 31-32

Katarzyna Klasa

RECENZJA

KINGA BOBIŃSKA, TADEUSZ PIETRAS, PIOTR GAŁECKI (RED.)

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

________________________________________________________________________

REDAKCJA

Redaktor Naczelny Editor-in-charge Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji Executive Editor Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktorzy Editors Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Polska

Redaktor językowy Language editor Anna Maria Kolasińska, Polska

Redaktor statystyczny Statistical editor Maciej Sobański, Polska

Kontakt z redakcją Contact address molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska, tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

Wydawca Publisher Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska, tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

Prawa autorskie Copyright Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP

Organ założycielski Supporting body Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie Funding body Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP