Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Aktualne problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce (2005 r.) 177 ::..
Aktualne problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce (2005 r.) 177
 

Artykuł redakcyjny

 

Stanisław Pużyński, Wanda Langiewicz, Bożena Pietrzykowska

 

Aktualne problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce (2005 r.)  177

Current problems in psychiatric health care in Poland (2005)   177

 

Streszczenie:

Artykuł przedstawia najważniejsze aktualne problemy opieki psychiatrycznej w Polsce: sytuację finansową szpitali, ryzyko związane z ambulatoryjną opieką psychiatryczną, zagadnienia etyczne związane z praktyką kliniczną a także kwestie edukacji podyplomowej.

 

Summary:

The paper is a presentation of the most important and actual psychiatric health care problems in Poland: the financial situation of hospitals, the risk faced by the out-patient psychiatric care,ethical problems related to clinical practice, as well as issues on postgraduate education.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 2/2006
Wydany: 2006-04-17
Lista wszystkich numerów: zobacz »