Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 1, Nr 1. Jesień 2005. ::..

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166Szanowni Czytelnicy


Pierwszy numer naszego czasopisma "Psychiatria i Psychoterapia" poświęcony jest wydarzeniom życiowym jakie spotykają psychoterapeutów i ich znaczeniu dla procesu psychoterapii. Jednym z najczęstszych takich wydarzeń jest ciąża psychoterapeutki.


Zapraszamy Czytelników do dyskusji na naszym Forum - każdy publikowany artykuł otrzymuje własny wątek dyskusyjny  - dla pierwszego artykułu jest to: 

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/index.php?a=forum_list&p=view&id=138 

Jerzy A. Sobański

Redaktor Naczelny


Spis treści        


WYDARZENIA ŻYCIOWE PSYCHOTERAPEUTÓW

 


Artykuł 1.     tutaj: WERSJA PDF

Linda Anderson TERAPEUTKA GRUPOWA W CIĄŻY.

/ aby przeczytać artykuł proszę kliknąć link poniżej /

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/index.php?a=articles_show&id=286

 

Artykuł 2.     tutaj: WERSJA PDF

Bea Gavin PRZENIESIENIE I PRZECIWPRZENIESIENIE W ODPOWIEDZI GRUPY NA CIĄŻĘ TERAPEUTKI.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/index.php?a=articles_show&id=287 

 

Artykuł 3.    tutaj: WERSJA PDF

Frances Goldberg OSOBISTE REFLEKSJE TERAPEUTKI CIERPIĄCEJ NA ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU CHOROBĘ.
http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/index.php?a=articles_show&id=288

 

Artykuł 4.     tutaj: WERSJA PDF

Sue Gottlieb  CIĘŻARNA TERAPEUTKA JAKO SILNY BODZIEC PRZENIESIENIOWY.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=298

 

Informacja Agencji UE ds. narkotyków   tutaj: WERSJA PDF

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/index.php?a=articles_show&id=300

 

 


PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA.

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Redaktor Naczelny       Editor-in-charge        Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji       Executive Editor        Katarzyna E. Klasa, Polska

Kontakt z redakcją       Contact address         molocko@poczta.fm

                                                              Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

                                                              ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

                                                               tel.: 004812 6331203, fax 004812 6334067

Wydawca                   Publisher                  Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

                                                              Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

                                                                ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

                                                                tel.: 004812 6331203, fax 004812 6334067

                                                                contact person Jerzy A. Sobański

Prawa autorskie           Copyright                 Komitet Redakcyjno-Wydawniczy 

                                                                Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organ założycielski      Supporting body        Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie              Funding body            Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

                                                                Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Indeksacja                  Abstracting information  Index CopernicusTM   http://www.indexcopernicus.com/