Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 11, Nr 2. Lato 2015 ::..

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2015; tom 11, numer 2

wersja pierwotna - elektroniczna

 

Czasopismo indeksowane w DOAJ, Erih Plus, Index Copernicus, MNiSW (7 pkt)

 

Od Redakcji s. 2

 

Psychiatria i Psychoterapia 2015; tom 11, numer 2: s. 3-20

Nina Ogińska-Bulik

OBJAWY STRESU POURAZOWEGO U NASTOLETNICH OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH - ROLA WSPARCIA I POSTAW RODZICIELSKICH

POSTTRAUMATIC STRESS SYMPTOMS IN TEENAGE ROAD VICTIMS

- THE ROLE OF SUPPORT AND PARENTAL ATTITUDES


 

Psychiatria i Psychoterapia 2015; tom 11, numer 2: s. 21-37
Kinga Wojaczek, Mateusz Płatos, Magdalena Lipnicka, Łukasz Okruszek
ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W TERAPII

OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
COMPUTER-ASSISTED INTERVENTIONS IN TREATMENT

OF PATIENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

 

 

Psychiatria i Psychoterapia 2015; tom 11, numer 2: s. 38-55

Ryszard Kujawski

PIERWSZE PIĘC LAT INSULINOTERAPII SCHIZOFRENII W POLSCE (1935-1939)
THE FIRST FIVE YEARS OF INSULIN TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA IN POLAND (1935-1939)