Aktualności i opinie

Wyszukiwarka








..:: Tom 7, Nr 2-3. Lato-Jesień 2011 ::..

Copyright © Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Punktacja Ministerstwa Nauki: 6 pkt  p. wykaz czasopism

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2010 wynosi 3,92 pkt

 

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2011; Tom 7, Nr 2-3: s.1-3.

cały zeszyt:  wersja pdf

 

Szanowni Czytelnicy,

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią połączonego letnio-jesiennego numeru naszego kwartalnika, na który składają się dotycząca interwencji dietetycznej w bulimii publikacja Sandry Gustek i Mariusza Jaworskiego, interesujący tekst z pogranicza filozofii i psychoterapii Jakuba Bartoszewskiego, petycja Koalicji na Rzecz Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, sprawozdanie z Konferencji 3 Sekcji Psychoterapii nad którą nasze czasopismo miało zaszczyt sprawować patronat medialny oraz recenzje interesujących książek. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do publikacji.

 

Michał Mielimąka       Katarzyna Klasa            Jerzy A. Sobański

Redaktor                      Sekretarz Redakcji        Redaktor Naczelny

 

Od Redakcji oraz spis treści wersja pdf

 

Spis treści

Artykuł 1. s.4-6 wersja pdf

Andrzej Cechnicki  APEL KOALICJI NA RZECZ WDRAŻANIA NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

Artykuł 2. s.7-21 wersja pdf

Sandra Gustek, Mariusz Jaworski  ZNACZENIE INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ W PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ W BULIMII

 
Artykuł 3. s.22-32 wersja pdf

Jakub Bartoszewski  BYCIE: OD FILOZOFII MOŻLIWOŚCI DO PSYCHOTERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ

 

Artykuł 4. s.33-35 wersja pdf

Agnieszka Murzyn  RECENZJA KSIĄŻKI DONALDA W. WINNICOTTA "ZABAWA

A RZECZYWISTOŚĆ"

 

Artykuł 5. s.36-41 wersja pdf

Marek Tański PROMOCJA ZDROWIA JAKO FORMA PSYCHOTERAPII I JEJ EDUKACYJNE KOMPONENTY: Z RECENZJI MONOGRAFII POD RED. HELENY WRONY-POLAŃSKIEJ I JANUSZA MASTALSKIEGO "PROMOCJA ZDROWIA

W TEORII I PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ"

 

Artykuł 6. s.42-43 wersja pdf

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHOTERAPII I SEKCJI NAUKOWEJ TERAPII RODZIN PTP

ORAZ SEKCJI PSYCHOTERAPII PTP: "CZY PSYCHOTERAPIA ZMIENIA MÓZG?

- ZNACZENIE DLA PRAKTYKI PSYCHOTERAPII"

 


 

 

________________________________________________________________________

 

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

________________________________________________________________________

 

Redaktor Naczelny                Editor-in-charge                     Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji                 Executive Editor                    Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktor                                 Editor                                     Michał Mielimąka, Polska

Redaktor językowy                Language editor                     Anna Kolasińska, Polska

Redaktor statystyczny            Statistical editor                     Maciej Sobański, Polska

 

Kontakt z redakcją     Contact address                      molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

________________________________________________________________________

 

Wydawca                   Publisher                    Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

contact person                        Jerzy A. Sobański

________________________________________________________________________

 

Prawa autorskie          Copyright                   Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP

Organ założycielski   Supporting body         Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie             Funding body             Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP

Indeksacja                  Abstracting                 Index CopernicusTM

http://www.indexcopernicus.com/