Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 11, Nr 3. Jesień 2015. ::..

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2015; tom 11, numer 3

wersja pierwotna - elektroniczna

 

Czasopismo indeksowane w DOAJ, Erih Plus, Index Copernicus,

MNiSW 2015 6 pkt

 

Od Redakcji s. 2

 

Psychiatria i Psychoterapia 2015; tom 11, numer 3: s. 3-20
Natalia Rohnka, Bartosz Szymczyk, Marzena Rusanowska,

Paweł Holas, Izabela Krejtz, John Nezlek
WŁAŚCIWOSCI JĘZYKA OSÓB CIERPIĄCYCH NA ZABURZENIA EMOCJONALNE I OSOBOWOŚCI - ANALIZA TREŚCI OPISÓW CODZIENNYCH WYDARZEŃ

LANGUAGE CHARACTERISTICS OF INDIVIDUALS WITH EMOTIONAL AND PERSONALITY DISORDERS CONTENT ANALYSIS OF DAILY EVENTS


 


Psychiatria i Psychoterapia 2015; tom 11, numer 3: s. 21-35
Małgorzata Szcześniak, Joanna Król, Dorota Koziarska,

Teresa Rzepa, Andrzej Potemkowski, Przemysław Nowacki
PSYCHOLOGICZNE KORELATY WDZIĘCZNOŚCI U OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
PSYCHOLOGICAL CORRELATES OF GRATITUDE IN MS PATIENTS