Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 13, Nr 2. Lato 2017 ::..


ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2017; tom 13, numer 2

wersja pierwotna - elektroniczna

Czasopismo indeksowane w Erih Plus, Index Copernicus, MNiSW


Psychiatria i Psychoterapia 2017; tom 13, numer 2: s. 1-2
Od Redakcji
Editorial


Psychiatria i Psychoterapia 2017; tom 13, numer 2: s. 3-19
Zygfryd Juczyński, Izabela Ogrodnik
Poczucie koherencji i spostrzegane wsparcie społeczne jako predyktory konsekwencji stresu po transplantacji serca
Sense of coherence and perceived social support as predictors of consequences of stress after heart transplantation


Psychiatria i Psychoterapia 2017; tom 13, numer 2: s. 20-34
Sara Marta Knapik-Szweda
Zastosowanie muzyki w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem - przegląd badań
Application of music in the therapy of autistic children and youth - an overview