Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Miłość wczoraj i dziś 89-94 ::..
Miłość wczoraj i dziś 89-94
 

Hanna Jaklewicz

Miłość wczoraj i dziś     89-94

Love yesterday and today          89-94

Streszczenie

Autorka analizuje znaczenie poszczególnych atrybutów miłości w perspektywie historycznej. Podkreślając cechy charakterystyczne kolejnych epok wyodrębnia zmieniające się z czasem najważniejsze jej przymioty. Swój wywód ilu­struje różnymi pozycjami z literatury - pięknej i naukowej; datowanymi od I do XXI wieku.

Summary

The author makes an analysis of the importance of the individual love attributes in the historical perspective. When underlining the typical traits of successive ages. She marks off the most important its features changing in time. The reasoning is illustrated by various examples from literature (poems and essays) - coming from the 1st through to the 21st century.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 1/2009
Wydany: 2009-05-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »