Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Wykorzystanie genogramu we współczesnych nurtach terapii rodzin 65-76 ::..
Wykorzystanie genogramu we współczesnych nurtach terapii rodzin 65-76
 

Szymon Chrząstowski

Wykorzystanie genogramu we współczesnych nurtach terapii rodzin    65-76

The use of genograms in modern movements of systemic family therapy             65-76

Streszczenie

Artykuł prezentuje różne sposoby wykorzystania genogramu we współcze­snych nurtach systemowej terapii rodzin oraz w szkoleniu terapeutów rodzinnych. Obok tradycyjnych metod interpretacji genogramu może być on wykorzystany do analizy narracji rodzinnych oraz służyć promowaniu ich zmiany. Genogram znalazł również swoje miejsce w narracyjnej terapii więzi - integracyjnym po­dejściu powstałym w ramach terapii systemowej, jest szeroko wykorzystywany w szkoleniu terapeutów rodzinnych; genogram kulturowy może być metodą służącą budowaniu świadomości i wrażliwości kulturowej osób szkolących się.

Summary

This article outlines how genograms can be used in modern movements in systemic family therapy and training programs. Apart from traditional methods of genogram interpretation, it can be also used to analyse and promote a change in the families' narrations. Furthermore a genogram is also a useful technique in attachment narrative therapy which constitutes an integrated approach to systemic practice. This paper presents a short description of attachment narrative therapy. Additionally, the genogram is extensively used in family therapy training programs. The cultural genogram is an effective training tool to built both cultural awareness and sensitivity.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 1/2009
Wydany: 2009-05-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »