Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Spostrzeżenia na temat zależności pomiędzy psychoterapią a postępami w neurobiologii i farmakoterapii 23-33 ::..
Spostrzeżenia na temat zależności pomiędzy psychoterapią a postępami w neurobiologii i farmakoterapii 23-33
 

Sławomir Murawiec

Spostrzeżenia na temat zależności pomiędzy psychoterapią a postępami w neurobiologii i farmakoterapii  23-33

Remarks on mutual relationship between psychotherapy and prprogresses in neuroscience and pharmacotherapy         23-33

Streszczenie

Autor nawiązując do postępów neurobiologii sugeruje uwzględnianie jej osiągnięć w praktyce terapeutycznej. Proponuje łączenie wyników badań neurobiologicznego funkcjonowania mózgu pacjenta ze stosowanymi oddzia­ływaniami psychoterapeutycznymi wyodrębniając pojęcie "psychoterapii lekarskiej" spośród innych form oddzia­ływań.

Summary

Will enormous progress in neuroscience and pharmacotherapy have deep impact on the clinical practice of psychotherapy in the future? Will psychotherapy be arranged in layers ac­cording to the degree of integrating (or not) in it's practice the growing body of neurobiological findings? Will pharmacotherapy disclose what is the essence of human psychopathology and what is the epiphenomenon? The paper presents some theses for discussion and questions that will demand answers from psychotherapists in future.

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 1/2009
Wydany: 2009-05-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »