Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Godne życie a zaburzenia odżywiania się 77-88 ::..
Godne życie a zaburzenia odżywiania się 77-88
 

Małgorzata Talarczyk

Godne życie a zaburzenia odżywiania się  77-88

A dignified life and eating disorders           77-88

Streszczenie

Celem artykułu, który powstał w oparciu o doświadczenia kliniczne i reflek­sję autorki na temat godnego życia i trudności doświadczania go przez osoby z zaburzeniami zachowania zarówno w życiu prywatnym, jak również podczas terapii jest analiza sytuacji sprzyjających i przeszkadzających w doświadcza­niu godności przez te osoby. Poruszane są kwestie związane z etykietowaniem oraz rolą narracji w terapii chorych z jadłowstrętem psychicznym i bulimią. Autorka wyodrębnia czynniki zewnętrzne (kontrola, krytyka, ograniczenia) oraz wewnętrzne (wina, wstyd, porażka, alienacja), które mogą naruszać godne życie osób chorujących na zaburzenia odżywiania. Zastanawia się nad możliwością przezwyciężania ich podczas psychoterapii.

Summary

The article consists of a summary of a workshop lead by the author during the 33rd Scientific Convention of the Polish Psychological Committee, which was held in Poznan in September 2008. The convention was entitled "To live a dignified life…". And was a subject to scientific analysis, research presentation and sharing practical experience. The aim of the workshop "A dignified life….and eating disorders" was to focus attention on the favourable and unfavourable situations in experiencing dignity by persons suffering from eating disorders, in the private life of the sick, as well as in therapeutic situations. Issues related to labelling and the role of narration in the therapy of patients suffering from psychic anorexia and bulimia are raised. The aforementioned were discussed based on clinical practice and therapy with persons suffering from eating disorders.
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 1/2009
Wydany: 2009-05-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »