Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Korektywne przeżywanie wartości: opis zjawiska i przegląd badań dotyczących zmian zachodzących w trakcie psychoterapii 43-56 ::..
Korektywne przeżywanie wartości: opis zjawiska i przegląd badań dotyczących zmian zachodzących w trakcie psychoterapii 43-56
 

Agnieszka Sym, Katarzyna Wiraszka-Lewandowska, Andrzej Kokoszka

Korektywne przeżywanie wartości: opis zjawiska i przegląd badań dotyczących zmian zachodzących w trakcie psychoterapii     43-56

Corrective experience of values: theory's development and psychotherapy research review              43-56

Streszczenie

Odzyskiwanie zdolności realizowania własnych celów życiowych ściśle wiąże się korektywnym przeżywaniem wartości. Zagadnienie to jest niezwykle istotne w procesie psychoterapii i obejmuje obszar pracy, którego ma dotyczyć zmiana. Autorzy artykułu, dyskutując wyniki badań z zasto­sowaniem Skali Korektywnego Przeżywania Wartości i Skali Egzystencji, opracowanej zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej, stwierdzają, że zmiany w zakresie przeżywania wartości, zwiększające zakres zdolności do realizowania własnych celów, powinny być uwzględnianie także w innych podejściach psychoterapeutycznych

Summary

Subjective experiencing of values during psychotherapy, is a rather poorly examined area. Till the 90's of the 20th Century, there was a dominant theory, that the matter of values relates to the sphere of patient's personal choices. The concept of the corrective experiencing of the values was defined as a justification for a given manner of behaviour, reflection and feeling that enables the implementation of priorly unrealisable values. Corrective Experience of Values Scale (CEoVS) is based on a series of research on this phenomenon among psychotherapy patients. The review of 3 published researches and two studies presented in unpublished Master Thesis indicate that during the psychotherapy course, a substantial and statistically significant improvement in the experiencing of values took place. It was moderately corre­lated with symptoms relief. Qualitative analysis revealed, that the pivotal roles in the process of corrective experience of values belong to: psychotherapy itself, the psychotherapist, and to the greater understanding of oneself. The changes in the CEoVS and in the Existential Scale - measure made in accordance with Alfried Längle's therapeutic approach Existential Analysis- were very strongly correlated. Therefore the score on the CEoVS also reflects a level of existential fulfilment and experiencing the meaning of life. The review of the literature on the corrective experiencing of values indicates that the changes in the scope of experiencing values expanding the extent of the ability to achieve someone's life goals, should be con­sidered, not only during existential psychotherapy, but also during the treatment with other psychotherapeutic approaches.

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 1/2009
Wydany: 2009-05-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »