Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Wyniki psychoterapii w warunkach stacjonarnych a czas trwania wcześniejszej psychoterapii 129 ::..
Wyniki psychoterapii w warunkach stacjonarnych a czas trwania wcześniejszej psychoterapii 129
 

Witold Simon, Marek Gajowy, Daniel Mikułowicz, Paweł Sala

Wyniki psychoterapii w warunkach stacjonarnych a czas trwania wcześniejszej psychoterapii

The outcome of inpatient psychotherapy and previous psychotherapy duration

Streszczenie

Główną zmienną niezależną jest czas trwania wcześniejszej psychoterapii. 301 kolejno zgłaszających się na leczenie stacjonarne do Kliniki Nerwic IPiN pacjentów otrzymało ankiety. 274, którzy ukończyli leczenie i wypełnili wszystkie testy, podzielono na trzy podgrupy: a) nie leczonych przed przyjściem do Kliniki, b) z doświadczeniem wcześniejszej psychoterapii krótkoterminowej, c) po uprzedniej psychoterapii długoterminowej. Korzystano Kwestionariuszy: Objawów, Orientacji Życiowej, Kwestionariusza Motywacji oraz Testu Przymiotnikowego. Główny wynik: czas trwania wcześniejszej psychoterapii różnicuje wartości poszczególnych zmiennych (tj. grup objawów, składowych koherencji, czynników motywacyjnych, wymiarów osobowościowych), zarówno w momencie rozpoczęcia psychoterapii stacjonarnej, jak i przy wypisie pacjenta ze szpitala.

Summary

Aim: The previous psychotherapy duration was the main independent variable.

Method: 301 patients successively reporting for inpatient treatment in the Clinic of Neurotic Disorders received questionnaires. 274 patients completed the treatment and returned all the tests and were divided into three groups: a) those without previous psychotherapy, b) those with the experience of previous short-term therapy, c) those with previous long-term psychotherapy. The following tools were used: Hopkins Symptom Checklist, Sense of Coherence, Questionnaire of Motivation, and Adjective Check List.

Result: Previous psychotherapy duration discriminates symptoms, coherence, motivational factors, personality aspects, both in the beginning of psychotherapy and at the time of discharge from the hospital.

 

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2007
Wydany: 2007-03-03
Lista wszystkich numerów: zobacz »