Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Stany prepsychotyczne - współczesne koncepcje diagnostyczne i terapeutyczne. Część I. Kliniczna identyfikacja stanów prepsychotycznych 5 ::..
Stany prepsychotyczne - współczesne koncepcje diagnostyczne i terapeutyczne. Część I. Kliniczna identyfikacja stanów prepsychotycznych 5
 

Andrzej Czernikiewicz, Agata Szulc

Stany prepsychotyczne - współczesne koncepcje diagnostyczne i terapeutyczne. Część I. Kliniczna identyfikacja stanów prepsychotycznych

Pre-psychotic states - contemporary diagnostic and therapeutic issues. Part I. Clinical identification of pre-psychotic states

Streszczenie

Wczesna interwencja w psychozach, szczególnie w schizofrenii, jest uważana przez wielu klinicystów za ważny cel w terapii psychoz. Korzyści dla pacjentów z takiej wczesnej interwencji w schizofrenii obejmują: zapobieganie szkodom neurobiologicznym, minimalizację współchorobowości i zapobieganie nawrotom. Inna korzyść z pre-psychotycznej interwencji to również możliwość dokładniejszych badań na początkiem psychozy. W naszym artykule opieramy się na stwierdzeniu Maeresa "Tym co jest niezbędne to nie diagnoza wczesnej schizofrenii, ale diagnoza pre-psychotycznej schizofrenii". Interesuje nas rozpoznawanie "prodromu" schizofrenii prospektywnie przy użyciu dwu koncepcji: stanu ryzyka psychozy (at risk mental state - ARMS) i osób z bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na psychozę (ultra high risk - UHR). Bardziej użyteczna klinicznie wydaje się być koncepcja UHR obejmująca nie tylko "słabe objawy psychotyczne", ale również obciążenie rodzinne psychozą czy cechy osobowości schizotypowej. Czynnikami o dużej sile predykcyjnej wydają się być następujące cechy stanu pre-psychotycznego: dłuższy czas trwania objawów przed interwencją (kilka lat), niski poziom funkcjonowania psychosocjalnego przed psychozą (GAF<40), wystąpienie jednocześnie obciążenia rodzinnego i "słabych objawów psychotycznych", depresja i objawy dezorganizacji.

Summary

Early intervention in psychotic disorders, particularly schizophrenia, has been increasingly recognized as important by clinicians. The benefits of early intervention in schizophrenia to patients include prevention of neurobiological changes, minimization of secondary morbidity and prevention of relapse. Other benefits of prepsychotic intervention include the capacity to research the onset phase of psychosis. We would like to support in our paper a statement by Maeres : What is needed is not diagnosing the early stages of schizophrenia but the diagnosis of prepsychotic schizophrenia. We are interested in recognizing the schizophrenia ';prodrome' prospectively using to concepts: subjects ';at risk mental state' (ARMS) and subjects from ';ultra high risk' (UHR) group. For clinical reasons that involves both some clinical features of pre-psychotic states (attenuated psychotic symptoms) and some "trait factors", i.e. schizotypal personality or family predisposition factors. Recent data revealed that some characteristics of pre-psychotic states had stronger predictive value: longer symptoms duration, lower level of GAF (<40), and presence of attenuated psychotic symptoms. The possibility of providing intervention prior to the onset of psychosis has risen from recent interest in early intervention in these pre-psychotic states.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2007
Wydany: 2007-03-03
Lista wszystkich numerów: zobacz »