Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Psychoterapia indywidualna osób z diagnozą schizofrenii 75 ::..
Psychoterapia indywidualna osób z diagnozą schizofrenii 75
 
Anna Bielańska
Psychoterapia indywidualna osób z diagnozą schizofrenii 75
Individual psychotherapy of those with a diagnosis of schizophrenia 75
Streszczenie
Artykuł opisuje psychoterapię indywidualną chorych na schizofrenię w rozumieniu podejścia
psychodynamicznego, poznawczego, psychoterapii łączącej różne podejścia. Przedstawia krakowskie
podejście integracyjne oparte na budowaniu relacji terapeuta - pacjent zarówno na wartościach
wyrosłych z myśli Kępińskiego, jak i na umiejętności posługiwania się wiedzą psychodynamiczną i
koncepcjami poznawczo-behawioralnymi. Autorka uważa, iż nawiązanie dobrego kontaktu,
elastyczność terapeuty, umiejętność tolerowania głębokich przeniesieniowych uczuć i utrzymywanie
związku terapeutycznego ma zasadniczy wpływ na wyniki terapii i jakość życia pacjenta.
Summary
The paper describes individual psychotherapy for people suffering from schizophrenia in the
psychodynamic, cognitive-behavioural, and supportive approach. It presents the Cracovian integrative
approach based on Kępiński's ideas and values, and tries to integrate the psychodynamic and
cognitive-behavioural theories. The author believes that good contact with the patient, the therapist's
flexibility, tolerance for deep transference feelings and stable therapeutic relationship has the main
impact on the outcomes of treatment and patient's quality of life.
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 3/2006
Wydany: 2006-12-30
Lista wszystkich numerów: zobacz »