Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Organizacja psychiczna dziecka z autyzmem. Psychiczne mechanizmy autyzmu według teorii Frances Austin 33 ::..
Organizacja psychiczna dziecka z autyzmem. Psychiczne mechanizmy autyzmu według teorii Frances Austin 33
 
Diana Senator
Organizacja psychiczna dziecka z autyzmem. Psychiczne mechanizmy autyzmu według teorii Frances
Austin 33
The autistic child's mental organization. Basic theses of Frances Tustin's theory on the psychological
mechanisms of autism  33
Streszczenie
W artykule przedstawione zostały podstawowe założenia teorii Frances Tustin dotyczące
psychicznych mechanizmów autyzmu. Założenia te odnoszą się do organizacji psychicznej dziecka z
autyzmem bez poruszania kwestii etiologii autyzmu. Opisane zostały dzieci "zamknięte w sobie" i
"splątane" jako dwie grupy dzieci z autyzmem różniące się przede wszystkim rodzajem reakcji
obronnej mającej służyć unicestwieniu doświadczeń dających podstawę traumatycznej świadomości
własnej cielesnej odrębności. W świetle przedstawionej teorii autorka pozwala sobie na 
sformułowanie wniosków, które mogą być użyteczne w praktyce terapeutycznej, niezależnie od jej
podstawowych założeń.
Summary
The article presents and discusses basic theses of Frances Tustin's theory on psychological
mechanisms of autism. These concepts regard the autistic child's mental organization without
referring to the etiological aspects. The article describes "encapsulated" and "confusional" children
with autism. These are two groups of children with a different defensive reaction that serves to
annihilate experiences which evoke traumatic awareness of bodily separateness. The article discusses
also some general implications for the clinical practice.
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 3/2006
Wydany: 2006-12-30
Lista wszystkich numerów: zobacz »