Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Problemy w psychoterapii pacjentów młodzieżowych z objawami patologicznego rozwoju osobowości 55 ::..
Problemy w psychoterapii pacjentów młodzieżowych z objawami patologicznego rozwoju osobowości 55
 
Paweł Glita
Problemy w psychoterapii pacjentów młodzieżowych z objawami patologicznego rozwoju osobowości
 55
Problems in psychotherapy of adolescent patients with personality pathological development
symptoms 55
Streszczenie
Opis w kategoriach psychodynamicznych trudności adolescentów w budowaniu więzi i przeżywania
lęku przedstawione na przykładach trzech procesów terapeutycznych. Autor niniejszego artykułu
podejmuje dyskusję na temat trwałości pewnych predyspozycji osobowościowych i ich
modyfikowalności w terapii młodzieży.
Summary
The aim of the article is to discuss the problem appearing during individual therapy of adolescents
with symptoms of disturbed personality development from the psychodynamic point of view. The
symptoms are often dangerous for their health or life (suicidal thoughts or behaviour, self-injury,
eating disorders) and create a severe conflict with their natural environment.
On the base of presented cases diagnostic issues will be discussed, but the most important aim of the
author is to describe these symptoms in developmental terms.
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 3/2006
Wydany: 2006-12-30
Lista wszystkich numerów: zobacz »