Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Strategie kontaktu w rodzinie a autoprezentacja pacjenta z zaburzeniami nerwicowymi 21 ::..
Strategie kontaktu w rodzinie a autoprezentacja pacjenta z zaburzeniami nerwicowymi 21
 
Elżbieta Galińska
Strategie kontaktu w rodzinie a autoprezentacja pacjenta z zaburzeniami nerwicowymi 21
The strategies of contact and self-presentation 21
Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję formowania się autoprezentacji pacjentów niepsychotycznych na
podstawie otrzymywanych przez nich przekazów rodzinnych wyznaczających niekorzystne strategie
kontaktu i role społeczne oraz nierówną relację w interakcji z partnerem. Przytoczono wyniki badań
nad stylem komunikacji muzycznej w 3 grupach diagnostycznych, wskazując specyficzne strategie
kontaktu muzycznego, związane z odmienną autoprezentacją każdej z trzech grup. Na przykładzie
stylu komunikacji muzycznej osób zdrowych (grupa kontrolna) opisano strategię kontaktu i
zachowanie skierowane "ku ludziom" z wyjściowym nastawieniem pozytywnym.
Summary
The concept of forming a self-presentation by non-psychotic patients based on family transfers
generating the state of threat and helplessness received by them is described in the article. These
transfers include negative emotions like anxiety, aggression or sadness. On the one hand they cause
shame or wake fear, lowering high self-esteem and self-confidence. On the other hand they bring
about exaggerated demands. Therefore, they split the patient and make him dependent from his
parents. Examples of "neurotic" family transfers which determine the unfavourable strategies of
contact and social roles, and not an equal relationship in the interaction with the partner are shown in
the article. The results of the author's own research on the style of musical communication in three
diagnostic groups are quoted, pointing at the specific strategies of musical contact connected with
different self-presentation in each group: 1. infantile in the group with the nutrition disorder (with the
"inferior" strategy and "away from" people; 2. too grown-up adult, "the critical parent" (with the attitude "from" and "above"); 3.an exaggeratedly powerful man, impulsive, not taking into account the
borders of the partner (with the attitude "against" people).
Taking the style of musical communication of healthy people (the control group) as the example,
strategies of contact and the behaviour "towards people" with the initial positive attitude (see the
Polyanna's effect - the phenomenon of positive-negative asymmetry PNA) are described.
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 3/2006
Wydany: 2006-12-30
Lista wszystkich numerów: zobacz »