Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 4, Nr 4. Zima 2008 ::..
Lista artykułów w tym numerze:
lista wszystkich numerów »
 
PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 4, Nr 4. Zima 2008
 
numer: 4
wydany: 2009-03-31
 
 

 

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Punktacja Ministerstwa Nauki: 3 pkt

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2007 wynosi obecnie 3.05 pkt

 


Szanowni Czytelnicy,

 

Zapraszamy do lektury zimowego numeru naszego kwartalnika. Zamieszczamy w nim interesujący i bardzo obszerny artykuł Hectora Garcia zawierający analizę pojedynczego przypadku, pierwotnie opublikowany w czasopismie internetowym Pragmatic Case Studies in Psychotherapy. Szczególną zaletą tego opracowania jest integracja podejść  poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego, zastosowanych kolejno u tej samej pacjentki. Także obszar zaburzeń - nerwica natręctw rozwinięta w powiązaniu z treściami religijnymi jest z pewnością interesujący dla polskiego Czytelnika. W obecnym numerze czasopisma można także znaleźć sprawozdanie z kolejnej już konferencji w Wiśle.

Jak zawsze zapraszamy Państwa do publikacji na naszych łamach. Informujemy także, że od roku 2009 do naszego zespołu redakcyjnego dołączył dr Michał Mielimąka.

 

Katarzyna Klasa                   Jerzy A. Sobański

Sekretarz Redakcji                             Redaktor Naczelny

 

 


Spis treści        


Artykuł 1.
Hector A. Garcia TRAKTOWANIE RYTUAŁÓW KATOLICKICH JAKO OBJAWÓW ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNEGO: PODEJŚCIE INTEGRACJI ASYMILACYJNEJ TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I PSYCHODYNAMICZNEJ.
http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=917
Artykuł 2.
Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański  SPRAWOZDANIE Z II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ Z CYKLU NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA W PSYCHIATRII. FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA - JEDEN CEL, DWIE DROGI.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=921


PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Redaktor Naczelny       Editor-in-charge        Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji       Executive Editor        Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktor                        Editor                           Michał Mielimąka, Polska

Kontakt z redakcją       Contact address         molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

Wydawca                   Publisher                  Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

psych@kom-red-wyd-ptp.com.pl

www.kom-red-wyd-ptp.com.pl

contact person Jerzy A. Sobański

Prawa autorskie           Copyright                 Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organ założycielski      Supporting body        Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie              Funding body            Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Indeksacja                  Abstracting information  Index CopernicusTM  

 http://www.indexcopernicus.com/