Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański SPRAWOZDANIE Z II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ Z CYKLU NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA W PSYCHIATRII. FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA - JEDEN CEL, DWIE DROGI ::..
Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański SPRAWOZDANIE Z II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ Z CYKLU NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA W PSYCHIATRII. FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA - JEDEN CEL, DWIE DROGI
 

Psychiatria i Psychoterapia 2008, Tom 4, Nr 4: artykuł 2.

 

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański

SPRAWOZDANIE Z II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ Z CYKLU NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA W PSYCHIATRII. FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA - JEDEN CEL, DWIE DROGI.

W dniach 11 -13 grudnia 2008r w Wiśle w Hotelu Gołębiewski odbyła się kolejna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, poświęcona zagadnieniu " Farmakoterapia, psychoterapia - jeden cel, dwie drogi".

Podobnie jak przy pierwszym spotkaniu z tego cyklu, Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. Ireny Krupki-Matuszczyk zapewniła szeroki i bardzo interesujący program naukowy, nad którego sprawnym przebiegiem czuwał ponownie Komitet Organizacyjny, kierowany przez dra Macieja Matuszczyka.

Program Konferencji odpowiedzieć miał na pytanie o możliwości współistnienia i uzupełniania się farmakoterapii i psychoterapii jako dwóch metod leczenia zaburzeń psychicznych, a także sposobów i uwarunkowań współpracy różnych specjalistów: psychiatrów, psychologów, farmakologów, psychoterapeutów reprezentujących różne orientacje teoretyczne. W związku z tym, w naukowej ofercie Konferencji znalazły się zarówno wykłady przeglądowe, jak i przedstawiające wyniki badań i doświadczeń związanych z praktyką kliniczną, szeroki wybór warsztatów, sesja plakatowa i ciekawa oferta wystawiennicza.

Z uwagi na wielość interesujących wykładów, ograniczymy się tu do wymienienia jedynie niektórych, zachęcając jednocześnie Czytelników do zapoznania się ze szczegółowymi abstraktami wszystkich przedstawionych na Konferencji prac, zawartymi w Pamiętniku Konferencyjnym dostępnym także w wygodnej i ekologicznej wersji elektronicznej.

 W sesji inauguracyjnej wystąpili prof. Jerzy W. Aleksandrowicz, z wykładem na temat diagnozy psychoterapeutycznej, prof. Janusz Heitzman mówiący o metodach diagnostycznych wpływających na decyzje terapeutyczne, oraz prof. Andrzej Kiejna, który zapoznał słuchaczy z problematyką diagnozy epidemiologicznej w psychiatrii. Kolejne wykłady odbywały się w ramach następujących sesji: Metody oceny skuteczności leczenia (tu np. wykład "The psychodynamic aspects of combined psychotherapeutic and psychopharmalogical treatment and the analysis of a clinical case" A.Kulaka z Litwy), "Osobowość i biologia, Lekarz, psycholog i psychoterapeuta - relacje, uprawnienia i ograniczenia" (z ciekawą dyskusją na temat społeczności terapeutycznej i różnych sposobów współpracy specjalistów, a także przedstawionych przez M.Matuszczyka i J.Przybyło wybranych, kontrowersyjnych aspektów przygotowywanej ustawy o niektórych zawodach medycznych), innymi tematami były: Psychiatria wieku rozwojowego, Psychoterapia i farmakoterapia: zaburzenia lękowe, Psychoterapia i farmakoterapia: zaburzenia afektywne, Współczesna psychiatria - klasyfikacje a psychopatologia, Diagnostyka w psychiatrii - jak to się robi na świecie.

Wielość równolegle odbywających się warsztatów nieco utrudniała ich wybór, co nasuwać mogło "praktyczne" rozważania na temat możliwości, a raczej niemożliwości, pogodzenia szerokiej oferty i - siłą rzeczy i realiami - ograniczonego czasu i dopuszczalnej liczby uczestników warsztatów.

Wydaje się, że rysująca się ilościowa przewaga warsztatowe formy kształcenia świadczy o nacisku ';konsumenckim' oraz potrzebie wiedzy i umiejętności praktycznych wśród klinicystów. Jednym z przykładów interesujących propozycji był warsztat poświęcony zastosowaniom techniki Virtual Reality w leczeniu zaburzeń PTSD u polskich weteranów z Iraku i Afganistanu, przygotowany przez zespół Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Uczestnicy mieli okazję wszechstronnie zapoznać się z tą mało znaną i wciąż w warunkach polskich nieco kontrowersyjną, metodą wspomagania leczenia zaburzeń posttraumatycznych.

Ciekawym dodatkiem - także z uwagi na wartość praktyczną - były szczegółowe informacje przygotowane przez I.Krupkę-Matuszczyk, J.Gliszczyńskiego, K.Kotrysa i Z.Podbielskiego, dotyczące  historii i stanu obecnego  psychiatrii i psychoterapii na Śląsku (dostęp do opieki psychiatrycznej, psychoterapia, ośrodki oferujące psychoterapię), które w całości a nie w postaci abstraktu znalazły się również w ramach materiałów dodatkowych w Pamiętniku Konferencyjnym. Z materiałów tych można np. poznać liczebność grupy psychiatrów dorosłych i dzieci i młodzieży w opisywanym regionie.

Aspekt naukowy Konferencji uzupełniony był bardzo sprawną obsługą techniczną, w ramach której wprowadzono zastosowania metod upraszczających m.in. rejestrację i zapisy na warsztaty, oraz testowano monitorowanie aktywności naukowej uczestników. Podkreślić należy również atmosferę i komfortowe warunki stworzone przez goszczący uczestników już po raz kolejny Hotel Gołębiewski.

Konferencja zamknięta została podsumowaniem i zaproszeniem "za rok" (11-13 grudnia 2009), kiedy to tematem przewodnim spotkania będzie "Psychiatria konsultacyjna".

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 4
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 4, Nr 4. Zima 2008
Wydany: 2009-03-31
Lista wszystkich numerów: zobacz »