Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Wieloobrazowe zaburzenia psychiczne w przebiegu neuroboreliozy - opis przypadku 353-361 ::..
Wieloobrazowe zaburzenia psychiczne w przebiegu neuroboreliozy - opis przypadku 353-361
 

Bogusław Helon, Tomasz Wojciech Tłuczek, Alina Buczyjan, Anna Adamczyk-Helon, Małgorzata Wojnarowicz, Roman Mikuła, Piotr Ciciński, Jolanta Bojarska

Wieloobrazowe zaburzenia psychiczne w przebiegu neuroboreliozy - opis przypadku  353-361

Polymorphic mental disorders in the course of Lyme borreliosis - case study             353-361

Streszczenie

W artykule opisano przypadek pacjenta Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, u którego początkowo jakościowe zaburzenia świadomości, a następnie zespół paranoidalny oraz zespół depresyjny poprzedził rozpoznanie neuroboreliozy. Po zastosowanym leczeniu u pacjenta obserwowano objawy rezydualne organicznych zaburzeń nastoju. Poniżej przedstawiono jedną z wielu sytuacji klinicznych, gdzie pojawienie się wielopostaciowych zaburzeń psychicznych poprzedza wystąpienie choroby somatycznej.

Słowa klucze: zaburzenia psychiczne, neuroborelioza, opis przypadku

Summary

In this article an inpatient case of The Mental Hospital in Żurawica was described, in which first qualitative disorders of consciousness, later a paranoid syndrome and a depressive

syndrome preceded diagnosis of Lyme Borreliosis. After the therapy that was applied we observed residual organic mood disorders in the patient. Below, authors demonstrate one of the many clinical situations, where the appearance of polymorphic mental disorders preceded the appearance of a somatic disease.

Key words: mental disorders, Lyme borreliosis, case study

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 3/2009
Wydany: 2009-07-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »