Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Praca psychologa w Klinice Ostrych Zatruć 323-328 ::..
Praca psychologa w Klinice Ostrych Zatruć 323-328
 

Agnieszka M. Marczyńska-Wdówik

Praca psychologa w Klinice Ostrych Zatruć   323-328

The role of psychologist in Clinic of Acute Poisonings             323-328

Streszczenie

Doniesienie niniejsze jest próbą syntezy spostrzeżeń zawodowych psychologa Kliniki Ostrych Zatruć Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Celem artykułu jest prezentacja sposobów oddziaływań psychologicznych prowadzonych wobec pacjentów hospitalizowanych w Klinice. Przedstawiono również sugestie dotyczące wybranych aspektów skutecznego postępowania lekarzy różnych specjalności z osobami potencjalnie zagrożonymi zachowaniami samobójczymi, częstokroć wymagającymi konsultacji psychologicznej / psychiatrycznej lub leczenia psychiatrycznego.

Słowa klucze: pomoc psychologiczna, ostre zatrucia, czynniki ryzyka zachowań samobójczych

Summary

This paper is a kind of observations' thesis on the role of psychological treatment of patients of the clinic of acute poisonings. Some proposals of affective treatment of potentially suicidal patients are also presented for doctors and other medical advisors.

Key words: psychological help, acute poisonings, suicidal behaviour risk factors

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 3/2009
Wydany: 2009-07-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »