Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Organizacja wspomnień emocjonalnych w pamięci autobiograficznej 341-351 ::..
Organizacja wspomnień emocjonalnych w pamięci autobiograficznej 341-351
 

Aleksandra Fijałkowska, Wojciech Gruszczyński

Organizacja wspomnień emocjonalnych w pamięci autobiograficznej           341-351

Organization of emotional memories in autobiographical memory             341-351

Streszczenie

Autorzy przedstawiają nowe podejście metodologiczne przypominania ukierunkowanego wskazówką, dzięki któremu wyznaczono organizację wspomnień emocjonalnych w pamięci autobiograficznej. To podejście pozwoliło, w grupie 40 zdrowych osób, wyznaczyć związek między rodzajem wskazówki, a różnymi parametrami przywoływanych wspomnień. W badaniu wykazano, iż istnieje tendencja do przypominania w odpowiedzi na wskazówkę pozytywną wspomnień w większości pozytywnych, na negatywną - w większości negatywnych, natomiast na ambiwalentną - w większości pozytywnych, choć ze znaczną ilością wspomnień negatywnych. Okazało się także, iż najszybciej i najwięcej podawano wspomnienia na wskazówki pozytywne, natomiast najwolniej na ambiwalentne, a także, iż najwięcej wspomnień generowano na wskazówki pozytywne.

Słowa klucze: pamięć autobiograficzna, ambiwalencja emocjonalna, emocje pozytywne

Summary

Aim. The author presents a new methodological approach to directed cued recall which point out the organization of emotional memories in autobiographical memory.

Results This approach gave opportunity to show connections between type of cues and attributes of recall memories in a group of 40 healthy persons.

Conclusions. The research proved that there exists a tendency to recall mostly positive memories in reaction to positive cues, negative memories in reaction to negative cues, while the ambivalent cues caused recollection of mostly positive feelings although with a significant number of negative remembrances. What is more, experiments indicated that respondents' reminiscences were recalled in the shortest time when the cue was positive, in the longest time when the cue was ambivalent. Moreover, the largest number of remembrances was generated in response to positive cues.

Key words: autobiographic memory, emotional ambivalence, positive emotions

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 3/2009
Wydany: 2009-07-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »