Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Potrzeby i perspektywy psychoterapii w strukturach oświaty — zapis dyskusji panelowej na konferencji jubileuszowej z okazji 15-lecia Krakowskiego Ośrodka Terapii 87 ::..
Potrzeby i perspektywy psychoterapii w strukturach oświaty — zapis dyskusji panelowej na konferencji jubileuszowej z okazji 15-lecia Krakowskiego Ośrodka Terapii 87
 

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Potrzeby i perspektywy psychoterapii w strukturach oświaty — zapis dyskusji panelowej na konferencji jubileuszowej z okazji 15-lecia Krakowskiego Ośrodka Terapii             87

The needs and perspectives of psychotherapy conducted in educational structures a panel discussion during the "15-years of the Kraków Therapy Centre" Conference             87

Streszczenie

Artykuł jest autoryzowanym zapisem wypowiedzi w dyskusji panelowej, która odbyła się w trakcie konferencji z okazji 15-lecia KOT, specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zaproszeni goście wypowiadali się i na temat perspektyw rozwoju i swoistości psychoterapii w strukturach oświatowych. Dyskusja dotyczyła zarówno potrzeb stosowania psychoterapii, jej standardów, specyfiki rozwojowych problemów dzieci i młodzieży, wobec których jest stosowana, jak też kwalifikacji osób ją stosujących w placówkach oświatowych.

Summary.

The article is an authorized record of statements and comments voiced in a discussion which took place at a conference celebrating the 15 years of existence of KOT - a specialist psychological-pedagogical service. Guests of the panel commented on the importance, reasonableness and need for developing a psychotherapy service within the education service.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 4
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 4/2006
Wydany: 2007-04-08
Lista wszystkich numerów: zobacz »