Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Psychodrama i trudny pacjent 49 ::..
Psychodrama i trudny pacjent 49
 

Kleopatra Psarraki

Psychodrama i trudny pacjent             49

Psychodrama and a difficult patient 49

Streszczenie

Autorka, charakteryzując cechy osobowości pacjentów borderline i pacjentów psychotycznych oraz głównych mechanizmów obronnych, którymi posługują się tego typu osoby, dokonuje refleksji nad możliwościami stosowania psychodramy w ich leczeniu. Artykuł wskazuje na te zalety psychodramy, które w odpowiedni sposób spożytkowane przyczyniają się do uzyskania pozytywnych efektów w pracy metodami psychoterapii grupowej.

Summary.

The author when characterizing the personality traits of borderline and psychotic patients, and their main defence mechanisms makes the reflection on the possibilities of using psychotherapy in their treatment. The paper indicates on these good sides of psychodrama which - used in proper way - cause opositive effects in work with group therapy methods.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 4
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 4/2006
Wydany: 2007-04-08
Lista wszystkich numerów: zobacz »