Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Rys historyczny Krakowskiego Ośrodka Terapii 57 ::..
Rys historyczny Krakowskiego Ośrodka Terapii 57
 

Aleksandra Lorenc-Steinmec

Rys historyczny Krakowskiego Ośrodka Terapii             57

The short history of Kraków Therapy Centre             57

Streszczenie

Z okazji 15-lecia istnienia Krakowskiego Ośrodka Terapii autorka przedstawia krótką historię idei, wydarzeń i ludzi, którzy uczestniczyli w tworzeniu nowatorskiego w tamtym czasie modelu pracy psychoterapeutycznej w obrębie polskiego systemu oświaty. Jego korzenie sięgają wstecz do roku 1972, do ludzi, którzy nie zgadzali się ze schematycznym sposobem funkcjonowania psychologa, tzn. koncentracji na diagnozie testowej, limitach czasowych i szkołocentryczności. W chwili obecnej funkcjonują trzy zespoły terapeutyczne: Zespół Terapii Dzieci i Rodziców, Zespół Terapii Rodzin i Zespół Terapii Młodzieży. Pracują w oparciu o paradygmat systemowy, poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny oraz w podejściu integracyjnym. Stosują takie formy pracy terapeutycznej, jak: indywidualna psychoterapia młodzieży i dorosłych, terapia rodzin, psychoedukacja indywidualna i grupowa.

Summary.

On the occasion of the 15th anniversary of founding of the Kraków Therapy Centre the author presents a brief history of ideas, events and people who took part in creating an innovative in that time model of psychotherapeutic work within the Polish education system. The roots of it go back to 1972 and those who disagreed with schematic way of functioning of the psychologists, i.e. concentration on test diagnosis, limiting the number of sessions and locating school in the centre of psychological consideration. At present, there are three psychotherapeutic teams: a Children and Parents Therapy Team, an Adolescent Therapy Team and a Family Therapy Team. They work on the basis of systemic, psychodynamic, cognitive-behavioural paradigms and integral approach. They use such forms of psychotherapeutic work as individual psychotherapy, group psychotherapy of adolescents and adults, individual and group psychoeducation.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 4
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 4/2006
Wydany: 2007-04-08
Lista wszystkich numerów: zobacz »