Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Kilka uwag o trudnościach w pełnieniu funkcji konsultanta psychiatrycznego w Krakowskim Ośrodku Terapii 79 ::..
Kilka uwag o trudnościach w pełnieniu funkcji konsultanta psychiatrycznego w Krakowskim Ośrodku Terapii 79
 

Piotr Drozdowski

Kilka uwag o trudnościach w pełnieniu funkcji konsultanta psychiatrycznego w Krakowskim Ośrodku Terapii             79

Some remarks about the dilemmas aroused when being a consultant psychiatrist in the Kraków Therapy Centre             79

Streszczenie

Autor artykułu omawia dylematy pojawiające się w pracy konsultanta psychiatry w Krakowskim Ośrodku Terapii, zaznaczając, iż nie jest jego zamiarem kształtowanie zasad funkcjonowania w tej roli. Konsultowany pacjent młodzieżowy jednocześnie pozostaje w psychoterapii u jednego z terapeutów ośrodka. Autor opisuje omawianą sytuację w kategoriach konfliktów intrapsychicznych I nakreśla próby ich rozwiązywania. Powyższe problemy praktyczne stały się dla autora punktem wyjścia do przedstawienia swojego podejścia do terapeutycznych aspektów konsultacji psychiatrycznej, jak również poglądu na temat integracji różnych orientacji psychoterapeutycznych.

Summary.

The lecture is a presentation of dilemmas which come up when performing consultant psychiatrist's tasks in KOT. The author describes problems connected with consultations with a teenage patient, who remained in a psychotherapeutic relationship with one of psychotherapists in KOT at the same time. The above situation was characterized in terms of intrapsychic conflicts and ways of resolving them were also presented. The above described practical problems were the author's starting point for presentation of his own approach to therapeutic aspects of psychiatric consultation as well as presenting a view on integration of various psychotherapeutic approaches.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 4
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 4/2006
Wydany: 2007-04-08
Lista wszystkich numerów: zobacz »