Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 5, Nr 1-2. Wiosna-Lato 2009 ::..
Lista artykułów w tym numerze:
lista wszystkich numerów »
 
PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 5, Nr 1-2. Wiosna-Lato 2009
 
numer: 1
wydany: 2009-08-31
 
 

 

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Punktacja Ministerstwa Nauki: 3 pkt

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2007 wynosi obecnie 3.05 pkt

 


Szanowni Czytelnicy,

 

Zapraszamy do lektury wiosenno-letniego numeru naszego kwartalnika. Zamieszczamy w nim interesujący artykuł Ewy Zalewskiej podnoszącej kwestię stosowania testów psychologicznych w Polsce w tym m.in. często mało znanego ograniczenia wynikającego z praw autorskich i licencyjnych do poszczególnych narzędzi oraz nawiązującej do trwającej od lat dyskusji o wyłącznych uprawnieniach psychologów do prowadzenia diagnostyki narzędziami psychometrycznymi.

Kolejna polska praca na naszych łamach to, zaprezentowana przez Dominikę Berent i Współautorów, próba analizy palącego problemu pojawiającego się niestety coraz częściej także w mediach: sytuacji zagrożenia personelu agresją na psychiatrycznych izbach przyjęć.

Prezentujemy Państwu także (dokonany bez naruszenia praw autorskich) przekład kolejnej, niezwykle interesującej i bardzo obszernej pracy kazuistycznej z zakresu psychoterapii. Paul W. Clement, terapeuta z ponad 40 letnią praktyką kliniczną, opisuje w niej przebieg i efekty ustrukturyzowanej, wieloaspektowej terapii pacjentki z wieloma diagnozami i głównym rozpoznaniem zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. W tym numerze przedstawiamy część pierwszą tej interesującej a zarazem obszernej publikacji.

W niniejszym numerze czasopisma można także znaleźć sprawozdanie z dorocznej konferencji Society for Psychotherapy Research w tym roku odbywającej się bardzo, bardzo daleko: na półkuli południowej, w Santiago de Chile.

 

Jak zawsze zapraszamy Państwa do publikacji na naszych łamach.

 

Michał Mielimąka                  Katarzyna Klasa                   Jerzy A. Sobański

Redaktor                                            Sekretarz Redakcji                             Redaktor Naczelny

 

 


Spis treści        


Artykuł 1.
Ewa Zalewska  TESTY PSYCHOLOGICZNE - STANDARDY DOSTĘPNOŚCI I LEGALNOŚCI W POLSCE, WIELKIEJ BRYTANII I USA.
http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=962 

Artykuł 2.
Dominika Berent, Oskar Pierchała, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki  AGRESJA PACJENTÓW WOBEC PERSONELU MEDYCZNEGO IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=963  

Artykuł 3.
Paul W. Clement OPOWIEŚĆ O HOPE. SKUTECZNA TERAPIA ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNEGO. CZĘŚĆ PIERWSZA.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=964  

Artykuł 4.
Michał Mielimąka  SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SOCIETY FOR PSYCHOTHERAPY RESEARCH 40TH ANNUAL MEETING, SANTIAGO, CHILE 2009.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=965  


PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Redaktor Naczelny       Editor-in-charge        Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji       Executive Editor        Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktor                        Editor                           Michał Mielimąka, Polska

Kontakt z redakcją       Contact address         molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

Wydawca                   Publisher                  Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

psych@kom-red-wyd-ptp.com.pl

www.kom-red-wyd-ptp.com.pl

contact person Jerzy A. Sobański

Prawa autorskie           Copyright                 Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organ założycielski      Supporting body        Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie              Funding body            Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Indeksacja                  Abstracting information  Index CopernicusTM  

 http://www.indexcopernicus.com/