Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Program szkolenia superwizorów połączonego z oceną ich kompetencji 31 ::..
Program szkolenia superwizorów połączonego z oceną ich kompetencji 31
 
Kazimierz Bierzyński, Jacek Bomba
Program szkolenia superwizorów połączonego z oceną ich kompetencji  31
The program of supervisors training connected with the evaluation of their competences  31
Streszczenie
Artykuł jest prezentacją programu szkolenia i końcowego etapu postępowania kwalifikacyjnego przy ubieganiu się o certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Procedura ta opracowana przez autorów w 1996 roku (po ogłoszeniu konkursu na program kursu superwizji dla psychoterapeutów) zawiera nie tylko rozwiązania stosowane w historii kształcenia w zakresie superwizji, ale także rozwiązania oryginalne wypracowane przez autorów artykułu.
Summary
The autors present the procedure of training and the final part of applying for the certificate of the supervisor of Polish Psychiatric Association.This procedure has been worked out by the authors in 1996 (after the competition on the supervision treaining program for psychotherapist had been annonced). It contains not only the solutions used in the past but also original solutions created by the authors of the paper.
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 3/2010
Wydany: 2010-10-05
Lista wszystkich numerów: zobacz »