Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Superwizja w kształceniu psychoterapeutów 23 ::..
Superwizja w kształceniu psychoterapeutów 23
 
Jerzy W. Aleksandrowicz
Superwizja w kształceniu psychoterapeutów  23
Supervison in psychotherapeutic training  23
Streszczenie
W artykule są opisane podstawowe zasady superwizji ze zwróceniem uwagi na odpowiedzialność superwizora za proces i efekty leczenia prowadzonego przez superwizowanego terapeutę. Autor sygnalizuje istnienie różnych niebezpieczeństw dla procesu leczenia płynących np. z nadmiernego zaangażowania się superwizora lub ze zbytniej zależności terapeuty od superwizora. Stawiane są ważne pytania dotyczące sposobu prowadzenia superwizji i jej roli w ogólnym kształceniu psychoterapeutów
Summary
Supervision of psychotherapy should be only one of the different aspects of psychotherapist's formation as well as the practice of an experienced psychotherapist. Its confrontational function seems to be a very important one, not only in a process of education but also in the everyday practice of qualified psychotherapists. Supervision of beginners is connected, however, with responsibility in viewing the treatment effects. At the same time, the responsibility in question is hard to hold owing the fact that the supervisor has no direct contact with the patients or clients. Along with other convictions concerning supervision mentioned in this paper, e.g. modelling proper therapeutic relationship, some of our expectations from supervision seem to be unrealistic.
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 3/2010
Wydany: 2010-10-05
Lista wszystkich numerów: zobacz »