Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ III: LOSOWY I STAŁY MODEL EFEKTU, WAŻENIE WIELKOŚCI EFEKTU, PRZYCINANIE DANYCH, REPLIKACJE, PRZYKŁADY META-ANALIZ ::..
META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ III: LOSOWY I STAŁY MODEL EFEKTU, WAŻENIE WIELKOŚCI EFEKTU, PRZYCINANIE DANYCH, REPLIKACJE, PRZYKŁADY META-ANALIZ
 

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2010, Tom 6, Nr 2: s.25-32.

 

Witold Simon

META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ III: LOSOWY I STAŁY MODEL EFEKTU, WAŻENIE WIELKOŚCI EFEKTU, PRZYCINANIE DANYCH, REPLIKACJE, PRZYKŁADY META-ANALIZ

META-ANALYSIS IN PSYCHOTHERAPY OUTCOME RESEARCH.

PART III: RANDOM AND FIXED EFFECT MODELS, WEIGHTED RESULTS, TRIMMING PROCEDURE, REPLICATIONS, EXAMPLES OF META-ANALYTIC STUDIES

Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Kierownik: prof. dr hab. med. Maria M. Siwiak-Kobayashi.

Streszczenie

Jest to trzeci artykuł z cyklu poświęconego meta-analizie w badaniach nad skutecznością psychoterapii. W części tej dokonano prezentacji losowego i stałego modelu wielkości efektu. Opisano również

procedurę ważenia wielkości efektu względem wielkości próby oraz procedurę przycinania danych. Omówiono również kryteria replikacji. Na koniec, podano przykłady badań meta-analitycznych dotyczących psychoterapii ilustrujące przedstawione zagadnienia metodologiczne.

Abstract

In this third article from the series of papers devoted to meta-analysis in psychotherapy outcome research, random and fixed effect models are outlined. Also, the procedure of weighing the results as well as using the trimming procedure are described. Moreover, replication criteria are explained. Finally, examples of meta-analytic psychotherapy studies are presented in order to emphasize the methodological principles.

Słowa kluczowe: meta-analiza, psychoterapia, losowy i stały model efektu, ważenie wielkości efektu, przycinanie danych

Key words: meta-analysis, psychotherapy, random and fixed effect models, weighted results, trimming procedure

 

Z powodów technicznych artykuł dostępny jest jedynie w wersji àpdf

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 6, Nr 2, Lato 2010
Wydany: 2010-08-29
Lista wszystkich numerów: zobacz »